Jäsenkysely 2023

JÄSENKYSELY 2023

 

Hyvä yhdistyksen jäsen,

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on päivittämässä yhdistyksen strategiaa vuosille 2023–2028. Tämän vuoksi haluamme nyt kuulla jäsenistön mielipiteitä koskien yhdistyksen toimintaa. Haluamme selvittää vastaako toimintamme ensisijaisesti tukea tarvitsevien ja heidän läheistensä tarpeita ja toiveita sekä miten voimme kehittää toimintaamme vastaamaan niitä. Yhdistyksen toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta ja toimintaan ovat kaikki tervetulleita yli diagnoosirajojen.

 

Toivomme, että voisitte varata hetken aikaa yhdistyksen toimintaa koskevan kyselyn vastaamiseen. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu kehitysvammaisia/tukea tarvitsevia henkilöitä, heidän läheisiään, sosiaalialan ammattilaisia sekä vapaaehtoistyöntekijöitä. Kysely on tarkoitettu kaikille yhdistyksen jäsenille.

Kyselyn voitte täyttää yksin, yhdessä perheen tai lähihenkilön kanssa. Kyselyn täyttäminen kestää vain muutaman minuutin. Vastaukset ovat ensiarvoisen tärkeitä toiminnan kehittämistä ja tulevaisuuden suunnitelmia varten.

 

Sähköinen kyselylomake on avoinna 22.10.2023 asti (alempana tällä sivulla). 

 

Kysely on toimitettu sähköisesti kaikille sellaisille jäsenille, joiden sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa. 

Mikäli taloudessanne on useita yhdistyksen jäseniä, voitte täyttää kyselyn  joko yksittäisinä jäseninä tai yhdessä perheenä. (Esimerkiksi jos taloudessanne asuu kaksi/ useampia jäseniä, ja  sähköposti on mennyt vain yhdelle perheenjäsenelle, toivomme vastauksia kaikilta).

Muille jäsenille kysely on postitettu paperisena, mikäli sähköpostiosoitetta ei ole yhdistykseen ilmoitettu. Paperiset vastauslomakkeet pyydämme postittamaan mukana tulleessa palautuskuoressa viimeistään 22.10.2023. Palautuskuoren postimaksu on maksettu ennakkoon. 

Kysely toteutetaan kehittämisprojektina Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:lle. Kehittämisprojekti liittyy sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon Hämeen ammattikorkeakoulussa ja sen toteuttaa sosionomiopiskelija Meri Kuusela.

Kyselyt käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaajien henkilöllisyys tule ilmi missään vaiheessa.

Mikäli haluatte lisätietoa kyselystä, vastaamme mielellämme.

 

Syksyisin terveisin,

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry

Opiskelija Meri Kuusela, meri.kuusela@student.hamk.fi

Toimisto: puh. (03) 2140 226, toimisto@kvtukitampere.fi

Toiminnanjohtaja Päivi Kaltio   

Toiminnanohjaaja Johanna Kantanen