Yhteistyö

ONNEA KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO 60 VUOTTA! 

 

Aiemmissa juhlavuotemme nostoissa olemme keskittyneet yhdistyksen alkutaipaleeseen, johon sijoittuu myös Kehitysvammaisten Tukiliiton perustaminen. 

Seuraava tekstilainaus on tukiyhdistyksemme 50-vuotishistoriikista:

” Yhdysvalloissa oli vuonna 1950 perustettu Kehitysvammaisten tukiliitto. Suomen ensimmäiset kehitysvammaisten tukiyhdistykset perustettiin vuonna 1957: Hoivatuki Poriin ja Vajaamielistuki 57 Helsinkiin. Myös Tampereella oli kypsytty ajatukseen, että kehitysvammaiset tarvitsevat ihmisiä, jotka toimivat ja puhuvat heidän puolestaan. Tampereen tukiyhdistys merkittiin rekisteriin ja sen säännöt hyväksyttiin 24.3.1961."

"Yhdistyksen perustajilla oli heti laajat ja kauaskantoiset näköalat: jo ensimmäisessä kokouksessa oli esillä valtakunnallisen liiton perustaminen. Hanke edistyi niin, että Tukiliiton perustava kokous pidettiin Tampereella 16.4.1961 hotelli Emmauksessa. Liiton kotipaikaksi tuli Tampere. Mukana oli neljä rekisteröityä yhdistystä (Helsinki Turku, Pori ja Tampere) sekä edustajia muualta Suomesta.

Yhdistyksen puheenjohtajana toiminut Matti Saarinen kirjoitti tukiyhdistyksen 10-vuotishistoriikissa: ” Ensimmäinen toimenpide, johon yhdistyksemme näin ryhtyi, oli hyvin merkittävä, sen on koko järjestömme kasvu ja kehitys kymmenen vuoden aikana osoittanut. Asioiden kehitys sai nyt valtakunnan laajuiset puitteet.”

Kuluneiden vuosikymmenten mittaan yhdistyksen jäsenet ovat olleet merkittävästi vaikuttamassa Tukiliiton toimintaan ja sen kehittämiseen. ”

Kehitysvammaisten Tukiliitto on edelleen valtakunnallinen kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Tänä päivänä Tukiliiton keskustoimisto sijaitsee Tampereen Pinninkadulla, Tulppaanitalossa. Tukiliiton jäseninä toimivat paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset yhdistykset. Tukiliiton jäsenyhdistyksiä on noin 170 ympäri Suomen.  Tukiliitto tekee oikeuksien valvontaa ja vaikuttamistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti sekä järjestää koulutuksia ja monenlaista toimintaa erilaisten hankkeiden ja projektien kautta. Tukiliiton lakineuvonnan kautta voi saada tietoa, tukea ja ohjausta kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä asioissa. Tukiliitto ylläpitää jäsenyhdistysten jäsenrekisteriä, kerää jäsenmaksut sekä toimittaa kahta jäsenlehteä, Tukiviesti ja selkokielistä Leija-lehteä. Tutustu Tukiliiton toimintaan: https://www.tukiliitto.fi/ 

Onnittelemme 60-vuotiasta kattojärjestöämme Kehitysvammaisten Tukiliittoa!

PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIPIIRI RY

 

Kehitysvammaisten Tukiliiton alla toimii tällä hetkellä 14 alueellista yhdistystä eli tukipiiriä. Kunkin tukipiirin alueella toimii lukuisa määrä itsellisiä tukiyhdistyksiä.

Tällä hetkellä Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiri Ry:hyn kuuluu Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n lisäksi

 • Hämeenkyrön Kehitysvammaisten Tuki ry,
 • Ikaalisten-Parkanon Kehitysvammaisten Tuki ry,
 • Kangasalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry,
 • Mäntän Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry,
 • Nokian Kehitysvammaisten Tuki ry,
 • Ruoveden-Virtain Kehitysvammaisten Tuki ry,
 • Sastamalan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry sekä
 • Valkeakosken Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry.

Tämän lisäksi alueella toimii kaksi paikallisyhdistystä, jotka eivät ole Pirkanmaan Tukipiirin jäsenyhdistyksiä. Tukipiirin yhdistysten tiedot löytyvät Tukiliiton sivulta: www.tukiliitto.fi/tukipiiri/pirkanmaan-tukipiiri/

Alueellinen yhteistyö on lähtenyt käyntiin varhaisessa vaiheessa. Tukiyhdistyksemme 30- ja 50-vuotishistoriikeissa kerrotaan yhteistyöstä ympäristökuntien kanssa sekä tukipiirin toiminnasta:

” Tampereen yhdistyksen aloittaessa toimintaansa oli vajaamielishuollon tilanne Tampereella valtakunnallisesti ajatellen hyvä. Toiminnassa olivat kaupungin ja seurakunnan päivähuoltola, Kaupunkilähetyksen työkoti ja suunnitteilla oli Ylisen keskuslaitos. Koska tilannetta Tampereella pidettiin kohtalaisen tyydyttävänä eikä selkeitä toimintasuunnitelmia oman toiminnan kehittämiseksi ollut, suunnattiin aktiivisuus alkuvaiheessa ympäristökuntiin. Kunnat ja seurakunnat olivat alkaneet myöntää taloudellista tukea ja toimitiloja. Kehitysvammaisten lasten kuntoutus- ja opetustyö käynnistyi vuoden 1964 alussa useissa Tampereen ympäristökunnissa, joissakin alkoi myös kotiaskarrutustoiminta. Toimintaa saatiinkin alkuun Pirkkalassa, Nokialla ja Hämeenkyrössä. Tarkoituksena oli, että työn lähdettyä alkuun se jäisi paikallisiin käsiin, mutta irtaantuminen tapahtui vasta 1960-luvun loppupuolella, kun ympäristökuntiin perustettiin omia yhdistyksiä. ”

Tukiyhdistys on ollut alusta alkaen mukana myös tukipiirin toiminnassa, mikä alkoi 1960-luvun puolivälissä nimellä Tampereen Tukipiiri. Toiminta selkiintyi ja sai kiinteät muodot, kun Tukiliiton hallitus hyväksyi piirien ohjesäännön vuonna 1977. Tukipiiri on toiminut läheisessä yhteistyössä Pirkanmaan erityishuoltopiirin erityishuoltoneuvoston kanssa vuodesta 1978. Tukipiiri asettaa myös ehdokkaat erityishuoltoneuvoston jäseniksi. Kehitysvammaisten Tukiliiton ohjaava ja koulutuksellinen apu on ollut merkittävää piirin kymmenelle yhdistykselle erityisesti vuodesta 1981 alkaen, jolloin piirin nimeksi tuli Pirkanmaan piiri. Tukipiiri toimii aktiivisesti apunaan piirin aluekouluttaja.” Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry merkittiin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 11.6.1998.

Pirkanmaan Tukipiirin jäsenmäärä 1.1.2021 oli 1706. Tukipiirin hallitus koostuu jäsenyhdistyksistä valittavista edustajista. Tällä hetkellä Tukipiirin puheenjohtajana toimii Tapio Räfsten sekä sihteerinä Jaana Suoranta, jotka molemmat ovat Kangasalan tukiyhdistyksestä. Tampereen yhdistyksestä piirihallituksen edustajana tällä kaudella toimivat Sinikka Lahtinen ja Helvi Hellsten. Mikäli olet kiinnostunut alueellisesta vaikuttamistyöstä, ole yhteydessä omaan yhdistykseesi.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

VAIKUTTAMISTA YHTEISTYÖSSÄ

 

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on ollut koko historiansa ajan edustettuna monen organisaation toiminnassa. Nämä yhteistyötahot ovat arvostaneet yhdistyksen tekemää työtä ja yhdessä vaikuttamismahdollisuudet ovat olleet laajempia.

 

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta Vatenk toimii Tampereella vammais- ja terveydenhuoltotyötä tekevien yhteisöjen, järjestöjen ja työkeskusten pysyvänä yhteistyöelimenä.

Vatenkin tehtävänä on toimia asiantuntijana vammaisuutta ja terveydenhuoltoa käsittävissä asioissa Tampereella vaikuttamalla päättäjiin, viranomaisiin ja rakennettuun ympäristöön sekä eri palvelujen tuottajiin niin, että vammaiset voivat toimia yhdenvertaisina kaupunkilaisina.

Vatenk toteuttaa tehtäviään tiedotustoiminnan ja oikeuksienvalvonnan avulla. Se seuraa vammais- ja terveydenhuoltotyön kehitystä Tampereella ja laatii toiminta-alueeseensa liittyviä selvityksiä ja kartoituksia, sekä tarvittaessa tekee aloitteita ja antaa lausuntoja eri viranomaisille vammais- ja terveydenhuoltoon sekä palvelujen järjestämiseen ja rakennettuun ympäristöön liittyvissä asioissa.

Vatenk toimii yhteistyössä Tampereen kaupungin vammaisneuvoston kanssa. Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunta Vatenk on perustettu Tampereen kaupungin aloitteesta vuonna 1973. Yhteistyöelimen perustamista pidettiin tarpeellisena kaupungin hallinnon näkökulmasta, joten silloinen apulaiskaupunginjohtaja Paavo Lehtinen asetti valmistelevan työryhmän pohtimaan Vatenkin hallintoa ja sääntöjä. Vatenkin perustava kokous pidettiin kaupungin virastotalossa 20.9.1973.

Vatenkiin kuuluu 48 jäsenjärjestöä ja 22 yhteistyötahoa.Tampereen kaupunki on antanut Vatenkin tehtäväksi vammaisneuvoston vammaisia edustavien jäsenten esittämiskokouksen järjestämisen vammaisneuvoston perustamisesta vuodesta 1988 lähtien.

Vuosittain pidettävissä sääntömääräisessä kevätkokouksessa ja sääntömääräisessä syyskokouksessa kullakin jäsenjärjestöllä on yksi ääni, jota käyttää valtakirjalla nimetty edustaja. Vatenkin käytännön toimintaa toteuttaa jäsenjärjestöjen edustajien joukosta joka toinen vuosi valittava työvaliokunta.

Jäsenjärjestöt ja yhteistyötahot voivat tehdä aloitteita ja esityksiä työvaliokunnalle tarpeen mukaan sekä kevätkokoukselle maaliskuun loppuun ja syyskokoukselle lokakuun loppuun mennessä. Vatenkin vastuulla ovat kokoustilat, jotka Tampereen kaupunki on vuokrannut vammaisjärjestöjen käyttöön. Näissä esteettömissä tiloissa, osoitteessa Pellervonkatu 9, 33540 Tampere, sijaitsee myös Vatenkin toimisto.

 

Titry ry

Titry ry (Tampereen Invalidien Työtuki) on yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää osatyökykyisten ja muiden henkilökohtaisen työesteen takia vaikeasti työllistyvien työllistämisen ja muun ammatillisen kuntoutuksen yleisiä edellytyksiä. Tätä yhdistys toteuttaa tarjoamalla kohderyhmälle työsuhteisia työpaikkoja sekä mm. työharjoittelu-, työkokeilu-, oppisopimus-, palkkatuki- ja työelämävalmennuspaikkoja niin työvoimahallinnon kuin ammatillisen koulutuksenkin tarpeisiin.

Titryssä on kaksitoista jäsenyhdistystä. Perustajayhdistyksiä vuonna 1963 oli Polioinvalidit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Tampereen osasto ry, Tampereen Hengitysyhdistys ry, Tampereen Reumayhdistys ry ja Tampereen Seudun Invalidit. Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry liittyi vuonna 1974. Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja ja yhdistyksen kunniajäsen Markku Hiltunen toimii Titry ry:n hallituksen varapuheenjohtajana.

 

Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri, Toimialueen 6 erityishuoltoneuvosto

Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin toimialue kuuden avuksi on asetettu erityishuoltoneuvosto, joka koostuu vammaisten henkilöiden vanhemmista ja omaisista. Erityishuoltoneuvostossa on 10 jäsentä, jotka edustavat Pirkanmaan eri tukiyhdistyksiä. Erityishuoltoneuvoston toiminta on koettu tärkeäksi ja sen toimikautta on jatkettu toistaiseksi Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksellä. Erityishuoltoneuvoston jatko on katkolla keväällä 2021.

 

Yhdistyksen jäseniä on mukana tällä hetkellä mm. seuraavien yhteisöjen luottamustoimissa:

 • TAMPEREEN VAMMAISNEUVOSTO
 • VAMMAIS- JA TERVEYDENHUOLLON NEUVOTTELUKUNTA VATENK
 • PSHP ERITYISHUOLTONEUVOSTO
 • KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY, liittohallitus
 • PIRKANMAAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKIPIIRI RY, hallitus
 • KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUSÄÄTIÖ SR, hallitus
 • KVPS TUKENA OY, hallitus
 • TAMPEREEN KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOTUKISÄÄTIÖ SR, hallitus
 • KIINTEISTÖ OY ONKINIEMENKODIT, hallitus
 • TITRY RY, hallitus
 • NÄÄSVILLE RY, hallitus
 • VIMMART RY, hallitus
 • SUOMEN PARALYMPIAKOMITEA RY, liittohallitus
 • SPECIAL OLYMPICS, johtoryhmä

Lisäksi yhdistys on mukana erilaisissa hankkeissa yhteistyösopimuksilla.

 

Kiitämme yhteistyötahojamme sekä yhdistyksemme edustajia arvokkaasta yhteistyöstä. Työ yhteisten päämäärien saavuttamiseksi jatkukoon!