Nääsville-toiminta

Nääsville ry on yhdistys, jonka muodostaa kymmenen sosiaalialan järjestöä. Nääsvillen tarkoituksena on yhteistyössä kokeilla ja kehittää kotona selviytymistä edistäviä toimintoja ikäihmisten, kehitysvammaisten ihmisten ja muiden erityisryhmien tukemiseksi.

Toimintojen avulla pyritään edistämään asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, edesauttamaan heidän omatoimista selviytymistään ja ennaltaehkäisemään raskaiden palvelujen piiriin joutumista. Toiminnan peruspilareina ovat arjesta saadut kokemukset.

Nääsville ry on yhdistyksenä toiminut vuodesta 2000 jatkaen vuonna 1997 käynnistynyttä projektia. Yhdistyksen toiminta rahoitetaan Raha-automaattiyhdistyksen ja Tampereen kaupungin avustuksilla sekä asiakasmaksutuloilla.

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on yksi Nääsvillen jäsenjärjestö. Nääsville-toiminta mahdollistaa mm. :

- Virikevilma- ja Virikeville-toimintaa

- fysioterapiaryhmiä kehitysvammaisille henkilöille

-Kuntoklubi- projektin (hanke oli käynnissä vuosina 2011-2014)

  

Lue lisää toiminnasta Nääsville ry:n sivuilta tästä linkistä.