Virikevilma ja Virikeville

MUUTOS VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE-TOIMINTAAN       12.1.2021

 

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on kuulunut vuodesta 2001 Nääsville ry:een. Olemme saaneet Nääsville-yhdistyksen kautta Stean ja Tampereen kaupungin myöntämää avustusta, niin sanottua delegoitua avustusta Virikehenkilöiden palkkaamiseen. Delegoidun avustuksen loppuessa teimme aiemmin viime syksyllä rahoituksen varmistamiseksi päätöksen, jossa Virikehenkilöiden työsuhteet siirretään Nääsville ry:n alaisuuteen. Tämä muutos ei toivottavasti näy teille asiakkaille muuten kuin, että laskut Virikevilmalta ja -Villeltä tulevat 1.1.2021 jälkeen Nääsville ry:stä. Yhteistyömme Virikehenkilöiden kanssa jatkuu kuten ennenkin.

  • VirikeVillen Kai Pihlajamaa tavoitat p. 040 353 9716.
  • VirikeVilman äitiys- ja vanhempainvapaasijaisena toimii Maiju Noux. Maijun tavoitat numerosta 040 738 7670.  

Lisätietoja toiminnasta Nääsville ry, www.naasville.fi/virikevilma-virikeville/

  

NÄÄSVILLE RY ALOITTAA YT-NEUVOTTELUT

Tuore ja surullinen uutinen:

STEAn avustusehdotukset vuoden 2021 jatkoavustuksista julkaistiin 3.12.2020. Avustusehdotuksessa Nääsville ry:n rahoitusta leikataan merkittävästi aiemmasta. Tämän takia Nääsville ry joutuu aloittamaan koko henkilöstöä (myös Virikehenkilöitä) koskevat yt-neuvottelut. Tiedotamme tilanteen vaikutuksista tulevissa jäsenkirjeissämme.

Lisätietoja toiminnasta p. (03) 2140 226.

VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE-TOIMINTA

Virikevilma ja Virikeville ovat henkilöitä, jotka pyrkivät lisäämään kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen omaa aktiivisuutta opettamalla mm. asioimaan, liikkumaan ja harrastamaan itsenäisesti ja tukemaan näin itsenäistymistä.

He auttavat etsimään harrastuksia ja virikkeitä yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollistavat osallistumisen erilaisiin tapahtumiin, kuten kerhoihin, retkille, diskoon, uimaan ym.
 

KENELLE?

Virikevilman- ja Villen palveluja voívat käyttää kaikki tamperelaiset vanhempiensa luona tai itsenäisesti asuvat henkilöt, joilla on kehitysvamma tai erityisen tuen tarve liittyen ymmärtämiseen, oppimiseen tai arjen toimintoihin. Palvelulle ei ole ikärajaa.

 

MITÄ MAKSAA?

Palvelun hinta on 2 euroa/ tunti ja max.työaika 5 tuntia/asiakas/päivä. Laskutus tapahtuu kuun lopussa tukiyhdistyksen toimistolta lähetettävällä laskulla.
 

MITEN VOIN VARATA PALVELUN?

Virikevilmaa ja Virikevilleä voi tilata suoraan heidän numeroistaan.

Muistakaa, että jättäessänne viestin Villelle tai Vilmalle sanelkaa vastaajaan asianne ja numero mihin he voivat soittaa takaisin.

Villen numero on 040-353 9716. VirikeVillenä toimii Kai Pihlajamaa

Vilman numero on 040 738 7670. Virikevilman vanhempainvapaan sijaisena 31.12.2020 asti toimii Maiju Noux.  VirikeVilma Minttu Roivainen (os. Karppinen) on aloittanut vanhempainvapaan heinäkuussa 2019. 

Toisena VirikeVilmana toimii kesän ajan 1.6.2020-31.8.2020 Katariina Stålhammar. Katariina sijaistaa myös Virikevillen kesäloman. Katariinan puhelinnumero 044 934 6191 on käytössä sijaisuuden ajan. 

 

 

Lisätietoja Virikevilleltä, Virikevilmalta ja yhdistyksen toimistolta (03) 2140 226.