Virikevilma ja Virikeville

MUUTOS VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE-TOIMINTAAN       12.1.2021

 

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on kuulunut vuodesta 2001 Nääsville ry:een. Olemme saaneet Nääsville-yhdistyksen kautta Stean ja Tampereen kaupungin myöntämää avustusta, niin sanottua delegoitua avustusta Virikehenkilöiden palkkaamiseen. Delegoidun avustuksen loppuessa teimme aiemmin viime syksyllä rahoituksen varmistamiseksi päätöksen, jossa Virikehenkilöiden työsuhteet siirretään Nääsville ry:n alaisuuteen.

Tämä muutos ei toivottavasti näy teille asiakkaille muuten kuin, että laskut Virikevilmalta ja -Villeltä tulevat 1.1.2021 jälkeen Nääsville ry:stä. Yhteistyömme Virikehenkilöiden kanssa jatkuu kuten ennenkin.

  • VirikeVillen Kai Pihlajamaa tavoitat p. 040 353 9716.
  • VirikeVilman äitiys- ja vanhempainvapaasijaisena toimii Maiju Noux. Maijun tavoitat numerosta 040 738 7670.  

Lisätietoja toiminnasta Nääsville ry, www.naasville.fi/virikevilma-virikeville/

 

VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE-TOIMINTA

Virikevilma ja Virikeville ovat henkilöitä, jotka pyrkivät lisäämään kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan ihmisen omaa aktiivisuutta opettamalla mm. asioimaan, liikkumaan ja harrastamaan itsenäisesti ja tukemaan näin itsenäistymistä.

He auttavat etsimään harrastuksia ja virikkeitä yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollistavat osallistumisen erilaisiin tapahtumiin, kuten kerhoihin, retkille, diskoon, uimaan ym.

 

Lisätietoja Virikevilleltä, Virikevilmalta ja yhdistyksen toimistolta (03) 2140 226.