Kysely Virikevilma- ja Virikeville-toiminnasta

KYSELY VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE – TOIMINNASTA

 

Tavoitteenamme on saada tietoa Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n ja Nääsville ry:n alaisen Virikevilma ja Virikeville – toiminnan merkityksestä ja vaikuttavuudesta heidän asiakkailleen ja perheilleen.

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on vuodesta 2001 tuottanut kyseistä palvelua lapsuudenkodissaan tai itsenäisesti asuvien kehitysvammaisten ihmisten tueksi.

Toiminta rahoitetaan Stean (entinen Ray) ja Tampereen kaupungin myöntämillä avustuksilla. Avustuksen on hakenut Nääsville ry ja avustus on Nääsvilleltä delegoitu Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:lle. Henkilöt, jotka ovat tätä viriketoimintatyötä tehneet, ovat työsuhteessa Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:een.

Nyt Stea on ilmoittanut, ettei se enää jatkossa hyväksy tällaisia delegoituja avustuksia, joten Virikehenkilöiden toimien jatkoa tullaan jatkossa tarkastelemaan kriittisesti. Myös Tampereen kaupunki on kyseenalaistanut rahoituksen kierrätyksen yhdistykseltä toiselle. Jos rahoitusta ei jatkossa saada, joudumme toimet lopettamaan. Rahoituksen siirto suoraan Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:lle on kyseenalaista ainakin Stean osalta.

Haluamme saada tietoa näiden Virikehenkilöiden työn vaikuttavuudesta kehitysvammaisille henkilöille ja heidän perheilleen. Tietoa tarvitaan tukiyhdistykselle, Nääsville ry:n hallitukselle päätöksen teon tueksi sekä rahoittajille.

Toivomme, että kyselyyn vastaa nykyiset palvelun piirissä olevat, mutta myös ne henkilöt, jotka eivät ole enää asiakkaina vaan ovat käyttäneet palvelua aiemmin.

Kyselyyn on mahdollista vastata myös sähköisellä lomakkeella tällä sivulla (sivun alaosassa). 

Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa Virikehenkilö-toiminnan jatkumiseen, antamalla palautetta palvelun merkityksestä sinulle tai perheellesi.

Vastaukset tulee toimittaa yhdistyksen toimistoon pe 6.3.2020 mennessä osoitteella Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry, Onkiniemenkatu 3 D 33, 33230 Tampere, tai vastaamalla sähköiseen kyselyyn kotisivuillamme.  Jos tapaat Virikevilman tai Villen ennen 6.3., voit antaa kyselykaavakkeen myös suoraan heille.  KIITOS VASTAUKSESTASI!

 

Ystävällisin terveisin

Päivi Kaltio

toiminnanjohtaja

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry

Onkiniemenkatu 3 D 33

33230 Tampere

kaltio@kvtukitampere.fi

040 5227831

www.kvtukitampere.fi

 

 

KYSELY VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE -TOIMINNASTA KEVÄT 2020

 

Tämä palautekysely on henkilöille, jotka ovat käyttäneet Virikevilman ja/ tai Virikevillen palvelua joko nyt tai aiemmin. Kyselyn voi tayttää palvelun käyttäjä, hänen lähihenkilö tai molemmat yhdessä. 

4) Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1 - 4 ja perustele vastauksesi:

5) Kerro muutama konkreettinen asia, miten Virikevilma ja Virikeville -toiminnasta on ollut hyötyä / mikä siinä on ollut oleellisen tärkeää sinulle / perheellesi:

6) Virikevilma ja Virikeville -toiminnan tavoitteena on tukea kehitysvammaisen ihmisen kykyä oppia toimimaan omassa toimintaympäristössään aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Miten Virikevilman ja Virikevillen -toiminnan myötä tähän on pystytty mielestäsi vaikuttamaan?

*

 

Lämmin kiitos vastauksistanne!

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

 

Kun olet lähettänyt vastaukset onnistuneesti, näytölle ilmestyy teksti "Lomake on nyt lähetetty sähköisesti toimistolle!" Mikäli kyseistä viestiä näytölle ei ilmesty, kannattaa varmistaa Päiviltä tai toimistolta, että vastaukset ovat varmasti saapuneet perille.