TKL:n saattajakortti

Tampereen kaupungin tiedote, julkaistu 23.12.2019

EU:N VAMMAISKORTTI KÄYTTÖÖN NYSSE-LIIKENTEESSÄ

 

EU:n vammaiskortti tulee käyttöön Nysse-liikenteessä 1.1.2020 alkaen. Vuosi 2020 on siirtymäaikaa, jolloin EU-kortti kelpaa nykyisten saattajakorttien rinnalla.

Tampereen seudun joukkoliikenteessä voivat tällä hetkellä matkustaa maksutta näkövammaisen ja kehitysvammaisen henkilön saattaja, kun saatettavalla on mukanaan Tampereen Seudun Näkövammaiset ry:n näkövammaiskortti tai Kuurosokeiden toimintakeskuksen jäsenkortti tai Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n myöntämä saattajakortti.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti korvata nykyisen käytännön EU:n A-merkityllä vammaiskortilla vuoden 2020 alusta kokouksessaan 19.6.2019. Päätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus, johon perustuen aikaisempi päätös kumottiin 12.9.2019, ja esitys palautettiin valmisteluun vammaisneuvostojen kuulemista varten.

Kaupunkiseudun vammaisneuvostot puolsivat EU:n vammaiskortin käyttöönottoa. Ylöjärven ja Pirkkalan vammaisneuvostot toivoivat riittävää siirtymäaikaa, jolloin vanhatkin kortit kelpaavat ja Nokian sekä Tampereen vammaisneuvostot toivoivat, että nykyiset käytännöt säilyvät sellaisenaan EU:n vammaiskortin rinnalla.

Joukkoliikennelautakunta päätti ottaa EU:n A-merkityn vammaiskortin käyttöön 1.1.2020 alkaen nykyisen käytännön rinnalle. Nykyiset saattajakortit ovat käytössä vielä vuoden 2020 ajan, ja EU:n vammaiskortti korvaa nykyiset saattajakortit 1.1.2021 alkaen.

Tavoitteena EU:n vammaiskortin käyttöönotossa on yksinkertaistaa ja selkeyttää nykykäytäntöä kuljettajan ja asiakkaan näkökulmasta: vuoden siirtymäajan jälkeen käytössä on neljän kortin sijasta vain yksi maksuttomaan matkaan oikeuttava kortti. Lisäksi EU:n vammaiskortti mahdollistaa valtakunnallisena ja myös joissakin EU-maissa käytössä olevana korttina aiempaa laajemman käyttäjäkunnan. Nykyinen paikallisten yhdistysten hyväksymä kortti rajaa osan vammaisista käytännön ulkopuolelle.

Alkuperäinen tiedote löytyy osoitteesta: https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2019/12/23122019_1.html

Tämä päätös tarkoittaa sitä, että Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry voi myöntää  saattajakortteja, joiden voimassaoloaika päättyy 31.12.2020. Mikäli käytössäsi on A-merkinnällä varustettu EU:n vammaiskortti, et tarvitse enää tukiyhdistyksen myöntämää saattajakorttia.

TKL:N SAATTAJAKORTTI

 

Kortin tarkoitus

  • Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:llä ja Tampereen kaupungilla on olemassa sopimus saattajakortista. Kortin haltijan SAATTAJALLA on ilmainen matkustusoikeus Tampereen seudun joukkoliikenteen busseissa ja toiminta-alueella. Saatettava maksaa oman matkansa normaalisti.
  • Huomioi, että kortti on saattajakortti busseissa. Se ei ole avustajakortti ja se ei takaa avustajan ilmaista pääsyä esim. elokuviin tai muihin tapahtumiin.
  • Tämä kortti myönnetään tukiyhdistyksen toimistolta.
  • Kortti on voimassa vuoden 2020 loppuun asti.
  • Vuoden 2020 alusta saattajakortin rinnalla on käytössä A-merkinnällä varustettu EU:n Vammaiskortti.  

 

Kortin kustannukset

  • Kortin teosta peritään 5 euron kulukorvaus.
  • Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry myöntää kortin jäsenistölleen maksuttomana jäsenpalveluna.

 

Kortin myöntäminen

  • Korttia hakiessa tarvitaan kehitysvammaisen henkilön kuva, esimerkiksi passikuva tai koulukuvan tarraversio (koko max. 3cm x3 cm).

Kortin hankinta

  1. Mikäli haluat tuoda kuvan toimistolle itse ja saada kortin saman tien mukaan laminoituna, soita toimistolle (03)2140226 ja varmista että toimistolla ollaan paikalla. Voit myös sopia ajan etukäteen.
  2. Voit myös postittaa kehitysvammaisen henkilön kuvan nimellä ja saatekirjeellä varustetussa kuoressa. Saatekirjeessä tulee olla kehitysvammaisen henkilön nimi, osoite sekä itsekirjoitettu selvitys kortin tarpeesta. Postitamme valmiin kortin sekä ei-jäsenille paperilaskun annettuun osoitteeseen.

 

HUOMIOI LOMA-AJAT, JOLLOIN TOIMISTO ON SULJETTUNA! 

 

Lisätiedot:

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry

puh. (03) 2140 226