Vertaistukitoiminta

VERTAISTUKI

Vertaisuus – ymmärretyksi tulemisen ja samankaltaisuuden kokemus syntyy ihmisten välille, kun heidän elämänkokemuksistaan tai elämäntilanteestaan löytyy yhdistävä tekijä. Yhteistoiminta muiden, vastaavaa tilannetta elävien perheiden kanssa on upea voimanlähde kehitysvammaisten tai erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhemmille. Vertaistuki voi tuoda mukanaan sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä.

Vaikka jokainen perhe elää tavallaan, samaa kokeneille on mahdollista jakaa keskenään tietoja, näkökulmia, vanhempana jaksamisen keinoja ja rohkaisua tarvittavien palveluiden ja tukien hankkimiseen. Kokemuksia voidaan vaihtaa kahden kesken, vertaistukiryhmissä ja internetin keskustelupalstoilla. Vertaistuen kautta voi aueta kokonaan uusi näkökulma omaan tilanteeseen.

Vertaistukiryhmä on mainio tapa päästä kosketuksiin vertaisten perheiden kanssa. Kun useampi kokoontuu, kierrätettävää kokemusta ja vaihdettavaa tietoa kertyy kätevästi yhteen. Ryhmänä on myös mahdollista tehdä yhdessä kiinnostavia ja iloa tuottavia asioita tai vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden tarvitsemiin palveluihin.

 

TUKIYHDISTYKSEN VERTAISTUKITOIMINTA

 

Erilaiset tapahtumat ja muu tukiyhdistyksen toiminta mahdollistaa vanhempien keskinäisen vertaistuen: esim. diskotoiminta on ollut jo vuosien ajan tärkeä vertaistukiryhmä mukana oleville vanhemmille.

Tukiyhdistys järjestää Tampereen kaupungin avustusvaroin säännöllisesti kokoontuvia vanhempainryhmiä:

Ryhmien teemat ja tapaamiset määräytyvät toiveiden mukaan - esitä rohkeasti ideasi toimistolle puh. (03) 2140 226. 

Lämpimästi tervetuloa toimintaan, ryhmät ovat avoimia!

 

VERTAISTUKEA NETISSÄ

 

Sähköpostilistat ja netissä toimivat keskustelupalstat tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen, joka ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Netissä etäisyydet menettävät merkityksensä ja virtuaaliyhteisöstä aina joku on läsnä. Verkkokeskusteluissa voi myös saada hyviä vinkkejä arjen pulmiin. 

  

 

Vernerissä on avoimia keskustelusivuja kehitysvammaisten lasten vanhemmille ja ammattilaisille. Avoimilla sivuilla myös tukihenkilöt kommentoivat keskustelua. Sivuilla on myös vanhemmille suljettuja keskusteluryhmiä, joista useimmat ovat suunnattu harvinaisiin kehitysvammoihin. http://www.verneri.net/yleis/keskustelu/

 

Downiaisten vertaistukipalsta, joka on tarkoitettu vanhemmille ja lähiomaisille, löytyy suljettuna ryhmänä osoitteesta  https://www.facebook.com/groups/downiaiset/ 

Downiaiset-sivusto, Down-perheiden ja ystävien kohtauspaikka, voimaannuttavaa tietoa ja voimavarakeskeisiä kokemuksia elämästä https://downiaiset.fi/

Harvinaiset-verkosto on valtakunnallinen harvinaistyötä tekevien sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöverkosto, joka kokoaa ja välittää harvinaisiin sairauksiin ja vammoihin liittyvää yleistä tietoa, tekee vaikuttamistyötä sekä tarjoaa väyliä verkostoitumiseen ja vertaistuen löytämiseen. Verkoston työ kohdentuu kaikkien harvinaissairaiden ja heidän läheistensä aseman parantamiseen yli diagnoosirajojen. Harvinaiset-verkoston pääasiallinen tiedotuskanava on harvinaiset.fi-verkkosivusto, jota täydentävät verkoston sosiaalisen median kanavat Facebook, Twitter ja Instagram. Harvinaiset-verkoston sivujen kautta voit löytää vertaistukea https://harvinaiset.fi/vertaistukea/