Vertaistukiryhmä erityislasten sisaruksille

TUTUSTU ERITYISEEN SISARUUTEEN

 

Verkkosivuilta https://www.erityinensisaruus.fi/etusivu löydät tietoa pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen sisarusten tukemiseen. Sivusto on suunnattu aikuisille, muun muassa sisarusten läheisille ja ammattilaisille. Sivuilla oleva tieto pohjautuu sekä kirjallisuuteen että kokemustietoon.

Tietoa kerättiin vuonna 2015-2017 toteutetussa Erityinen sisaruus -hankkeessa. Hanke jatkuu vuosina 2018-2019 juurruttamishankkeena, jossa kerättyä tietoa ja tuotettuja menetelmiä juurrutetaan eri paikkakunnille ja yhteisöihin. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Rinnekoti-Säätiön Norio-keskusKehitysvammaisten Tukiliitto rySylva ry ja TATU ry. Hankkeen rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

 

Vertaistukiryhmätoiminta Tampereella

SYKSYLLÄ 2019 toteutettiin yhteistyössä eri tahojen kanssa vertaistukiryhmä 8-11-vuotiaille erityislasten ja nuorten sisaruksille. 

Ryhmän pohjalta toteutettiin videoita, joissa vertaissisarukset ja ryhmän ohjaajat Fanny ja Aino pohtivat sisaruutta. Voit tutustua videoihin osoitteessa: 

https://www.tukiliitto.fi/toiminta/perheet-ja-vertaistuki/sisaruus/

 

Tällä hetkellä ei ole käynnissä vertaistukiryhmätoimintaa sisaruksille, mutta tulevaa sisaruustoimintaa pohditaan tukiyhdistyksessä parhaillaan.

Ideoita ja toiveita vastaanottaa Johanna Kantanen, kantanen@kvtukitampere.fi, p. 050 388 6144