Yleistä

Tukiyhdistyksen perustajajäseniä
Hallitustyöskentelyä
Jäsenperheet järjestämässä 213-päivän tapahtumaa

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on perustettu vuonna 1961. Tampereen paikallisyhdistyksen perustehtävänä on edistää ja valvoa kehitysvammaisten henkilöiden, heidän perheidensä ja läheistensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua toimialueellaan. Vuosi 2020 on yhdistyksen 59. toimintavuosi.

Tukiyhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja muuta vuorovaikutusta vahvistavaa toimintaa paikallisten kehitysvammaisten perheiden välillä sekä monipuolista vapaa-ajan toimintaa resurssien puitteissa. Tärkein rahoittaja on Tampereen kaupunki, jonka avustusvaroin yhdistys järjestää vertaistukitoiminnan lisäksi myös leiri- ja harrastekurssitoimintaa. Lisäksi yhdistys tekee paljon erilaista varainhankintaa toiminnan mahdollistamiseksi.

Tukiyhdistyksen toimisto ja kerhotilat sijaisevat Tampereella Onkiniemenkadulla. Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä on kaksi kokoaikaista työntekijää toimistolla sekä vuosittain leiri- ja harrastekurssitöissä n. 60-100 osa-aikaista työntekijää. Tukiyhdistyksellä on Nääsville-toiminnan kautta osa-aikaisina työntekijöinä Virikevilma ja Virikeville, jotka auttavat etsimään harrastuksia ja virikkeitä yhdessä kehitysvammaisen asiakkaan kanssa ja mahdollistavat osallistumisen erilaisiin tapahtumiin. 

 

Tampereen paikallinen yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Kehitysvammaisten Tukiliittoon. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on kansalaisjärjestö, joka edistää kehitysvammaisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua aktiivisella edunvalvonnalla koko järjestön yhteisvoimin. Tukiliitolla on noin 164 paikallista jäsenyhdistystä ja noin 17 000 henkilöjäsentä ympäri Suomen. Tukiliiton päätoimisto Tulppaanitalo sijaitsee Tampereella Pinninkadulla.

Tampereen tukiyhdistys kuuluu myös Pirkanmaan Tukipiiriin. Kehitysvammaisten tukiyhdistykset muodostavat alueellisen yhdistyksen eli tukipiirin. Tukipiirit ovat itsellisiä Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksiä. Pirkanmaan tukipiiri ry:n alueella toimivat Tampereen yhdistyksen lisäksi Etelä-Pirkan Erkat ry, Hämeenkyrön Kvt ry, Ikaalisten-Parkanon Kvt ry, Kangasalan Seudun Kvt ry, Mäntän Seudun Kvt ry, Nokian Kvt ry, Sastamalan Seudun Kvt ry, Ruoveden-Virtain Kvt ry ja Valkeakosken Seudun Kvt ry.

Esitteitä toiminnasta 2020

PDF-tiedostoTampereen KVT ry 2020.pdf (20.1 MB)
Esite Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnasta
PDF-tiedostoVirikevilma ja -Villetoiminta _esite 2020.pdf (4.8 MB)
Esite Virikevilma- ja Ville-toiminnasta