Tietoa meistä

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on perustettu vuonna 1961. Vuosi 2024 on yhdistyksen 63. toimintavuosi. 

Tampereen paikallisyhdistyksen perustehtävänä on edistää ja valvoa kehitysvammaisten tai vastaavanlaista tukea tarvitsevien henkilöiden, heidän perheidensä ja läheistensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua toimialueellaan. Yhdistys on poliittisesti sekä uskonnollisesti sitoutumaton. Kaikki ovat maailmankatsomuksesta ja poliittisesta suuntautumisesta riippumatta tervetulleita jäseneksi ja osallistumaan toimintaan. Tutustu yhdistyksemme arvoihin ja strategiaan. 

Tukiyhdistys järjestää vertaistukitoimintaa ja muuta vuorovaikutusta vahvistavaa toimintaa sekä monipuolista vapaa-ajan toimintaa resurssien puitteissa. Tukiyhdistys toimii yhdyssiteenä ja vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehitettäessä. Pyrimme tukemaan ja vahvistamaan tukea tarvitsevan ihmisen itsemääräämistä ja osallisuutta oman elämänsä palveluiden suunnitteluun. Ylläpidämme tiiviisti yhteyksiä viranomaisiin ja päätöksentekijöihin. Olemme aktiivisia monenlaisissa verkostoissa ja teemme laajasti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Vaikuttamistyöstämme voit lukea lisää täältä.

Tärkein rahoittaja on Tampereen kaupunki, jonka avustusvaroin yhdistys järjestää vertaistukitoiminnan lisäksi myös leiri- ja harrastekurssitoimintaa. Lisäksi yhdistys vastaanottaa lahjoituksia sekä  tekee paljon erilaista varainhankintaa toiminnan mahdollistamiseksi.

Yhdistyksen jäsenyys: yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 780 jäsentä, ja olemme jäsenmäärältämme Suomen suurin paikallinen kehitysvammaisten tukiyhdistys. Olemme yleishyödyllinen kansalaisjärjestö, joka toimii julkisten avustusten ja lahjoitusten mahdollistamissa rajoissa. Tampereen kaupungin rahoituksilla toteutettu toiminta on tarkoitettu yhdistyksen jäsenistöä laajemmalle kohderyhmälle. Toiminnan kohderyhmänä on noin 1200 tamperelaista perhettä, joissa perheenjäsenellä on kehitysvamma tai vastaava tuen tarve - toimintaamme ovat tervetulleita kaikki yli diagnoosirajojen. 

Yhdistyksellä on jäseniä myös Tampereen ulkopuolella, lähinnä Pirkanmaan eri kunnissa. Yhdistyksen retket, matkat ja varainhankinnalla toteutettu virkistystoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenistöllemme. 

Tukiyhdistyksen toimitilat: toimisto ja kerhotilat sijaisevat Tampereella Onkiniemenkadulla; Näsinneulan läheisyydessä.  Hallinnoimme myös Kuuslahden leirikeskusta Teiskon Kämmenniemessä. 

Yhdistyksen toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus. Yhdistyksellä on kaksi kokoaikaista työntekijää toimistolla sekä vuosittain leiri- ja harrastekurssitöissä noin 60 osa-aikaista työntekijää. Tutustu työmahdollisuuksiin yhdistyksessämme.  Lisäksi tarvitsemme vapaaehtoisia, jotka mahdollistavat ja monipuolistavat yhdistyksemme toimintaa. Mikäli vapaaehtoisuus kiinnostaa, voit tutustua siihen täällä. 


Olemme osa Tukiliittoa

Tampereen paikallinen yhdistys kuuluu valtakunnalliseen Kehitysvammaisten Tukiliittoon. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry (avautuu uuteen ikkunaan) on kansalaisjärjestö, joka edistää kehitysvammaisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua aktiivisella edunvalvonnalla koko järjestön yhteisvoimin. Toiminta on tarkoitettu kaikille, jotka tarvitsevat tukea ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin. Tukiliitolla on noin 135 paikallista jäsenyhdistystä, joissa on noin 14 000 henkilöjäsentä ympäri Suomen. Tukiliiton päätoimisto Tulppaanitalo sijaitsee Tampereella Pinninkadulla.

Tampereen tukiyhdistys kuuluu myös Pirkanmaan Tukipiiriin. Kehitysvammaisten tukiyhdistykset muodostavat alueellisen yhdistyksen eli tukipiirin. Tukipiirit ovat itsellisiä Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistyksiä.  Tukipiirin yhdistyksistä löydät tietoa Tukiliiton kotisivuilta: Tukipiirit (avautuu uuteen ikkunaan)

Esitteitä toiminnasta