Oikeuksienvalvonta ja vaikuttaminen

Positiivisesta kehityksestä huolimatta kehitysvammainen ihminen ei ole vielä tasa-arvoinen yhteiskunnan muiden jäsenten kanssa. Kehitysvammaisen henkilön omat puutteet ja rajoitukset aiheuttavat esteitä osallistumiselle, mutta myös ympäristön asenteet estävät vammaisia osallistumasta täysivaltaisina moniin toimintoihin.

Yhdistyksemme tavoitteena on edistää perusoikeuksien toteutumista sekä erityisesti YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määriteltyjen ihmisoikeuksien toteutumista sekä tukea ja edesauttaa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n periaateohjelmassa kirjattuja linjauksia: oikeutta syntyä ja elää arvostettua elämää, oikeutta yksilöllisesti tuettuun perhe-elämään, oikeutta elinikäiseen oppimiseen, oikeutta mielekkääseen työhön ja päivätoimintaan sekä oikeutta itsenäiseen elämään.

Teemme tarvittaessa kannanottoja- ja lausuntoja sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti. Tutustu yhdistyksemme tekemiin lausuntoihin ja kannanottoihin tällä sivulla. 

Vuoden aikana järjestetään koulutustilaisuuksia mm. vanhempainryhmissä aiheista, jotka ovat ajankohtaisia ja joista eniten kaivataan tietoa. Yhdistyksen syys- ja kevätkokouksien yhteydessä järjestetään myös asiantuntijaluentoja ajankohtaisista asioista.               

 

Edistämme perusoikeuksien toteutumista

1. Tavoite: Oikeuksienvalvonnan jatkaminen YK:n vammaissopimuksen periaatteiden toteuttamiseksi

Toimenpiteet: Jatketaan vaikuttamista ja tiedottamista vammaislakien uudistumisesta, kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tuomista muutoksista, kehitysvammaisten asumisesta lähiyhteisössä sekä muista meneillään olevista lainsäädäntöuudistuksista. Kehitysvammaisten ihmisten asuminen, opiskelu ja heikko toimeentulo ovat edelleen tarkastelun alla.

2. Tavoite: Matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta jatkuu

Toimenpiteet: Jäsenistön ja muiden yhteyttä ottavien henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa jatketaan aiempien vuosien tapaan. Pääsääntöisesti neuvonta tapahtuu puhelimitse sekä sähköpostilla.

3. Tavoite: Kehitysvammaisen henkilön toimijuutta edistetään

Toimenpiteet: Kehitysvammaisia henkilöitä kuullaan monin eri tavoin yhdistyksen toimintaa suunniteltaessa. Me Itse ry:n paikallisen ryhmän, Tampereen Hämppien kanssa jatketaan yhteistyötä. 

 

Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa

Yhdistys tekee tiivistä yhteistyötä eri yhteisöjen ja toimijoiden kanssa. 

 • Tukiyhdistyksemme tulee edelleen olemaan yhteistoiminnassa asianosaisten, ammattilaisten ja viranomaisten kanssa kehitysvammahuollon palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä. 
 • Osallistumme ja järjestämme yhteistyössä koulutustilaisuuksia, tapahtumia, vertaistukea tai virkistystä mahdollistavaa toimintaa. 
 • Tiedotamme yhteistyökumppaneiden tarjoamasta toiminnasta ja mahdollisuuksista omissa kanavissamme. 
 • Yhdistyksellä on edustusta luottamustoimissa, ja sitä kautta voimme viedä sekä saada tietoa ja voimme vaikuttaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä oikeuksiin, palveluihin sekä etuihin niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. 
 • Olemme avoimia uusille yhteistyökumppaneille, ja jatkamme vakiintunutta yhteistyötä.

Yhdistyksestä on edustajia seuraavien yhteisöjen luottamustoimissa:

 • Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiri ry, hallitus
 • Pirkanmaan Kehitysvammaisten Tukipiirin vaikuttamistyöryhmä. Vaikuttamistyöryhmä pyrkii vaikuttamaan  kehitysvammaisten ihmisten palveluihin ja niiden saavutettavuuteen Pirkanmaan hyvinvointialueella.
 • Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr, hallitus
 • KVPS Tukena Oy, hallitus
 • Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiö sr, hallitus
 • Kiinteistö Oy Onkiniemenkodit, hallitus
 • Tampereen kaupungin vammaisneuvosto
 • Tampereen Invalidien Työtuki Titry ry, hallitus
 • Tampereen Vammais- ja Terveydenhuollon Neuvottelukunta VATENK, edustus sääntömääräisissä kokouksissa
 • Nääsville ry, hallitus
 • Vimmart ry, hallitus
 • Tsau ry, hallitus
 • Suomen Paralympiakomitea ry, liittohallitus
 • Special Olympics Finland- johtoryhmä
 • Me Itse ry/ Tampereen Hämpit

Yhteistyötä tehdään myös esimerkiksi seuraavien tahojen kanssa:

 • Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on kuulunut vuodesta 2001 Nääsville ry:een. Verkostoituminen Nääsville-yhdistykseen on tuonut yhteistyökumppaneiksi yhdeksän tamperelaista omais- ja vammaisyhdistystä, joiden kanssa yhteistyö jatkuu tiiviinä.
 • Yhdistys on mukana Vimmart ry:n toiminnassa. Vimmart on perustettu vuonna 2005 ja sitä ylläpitää Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitoksen tuki ry, jonka jäseninä toimii kolme voittoa tavoittelematonta järjestötoimijaa: Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, Setlementti Tampere ry sekä Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry. Vimmart-yhdenvertaisen taiteen oppilaitos tarjoaa tällä hetkellä yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa Tampereella. Taiteen perusopetuksen lisäksi Vimmart järjestää oppilaitoksessa vapaamuotoista musiikinopetusta, konsertteja sekä lyhytkursseja, päiväleirejä ja työpajoja eri taiteenlajeissa. Myös erilaisia inklusiivisen taidekasvatuksen seminaareja, koulutuksia ja tapahtumia järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vimmart pyrkii kehittämään ja levittämään osaamistaan myös erityyppisten kansallisten ja kansainvälisten hankkeiden kautta. Vimmart ry on ollut perustamassa Tampereen King Sejong- instituuttia. Tampere on ensimmäinen King Sejong- instituutti Pohjoismaissa ja se mahdollistaa korealaisen kulttuurin ja kielen oppimiseen. Instituutin hankekumppaneina toimivat Vimmart ry, Wonkwang University ja King Sejong- säätiö. Yhteistyössä on myös Tampereen kaupunki, Esteetön taide- ja kulttuuri (ACCAC Finland) sekä Samdong Interbational (Korea). Tässä yhteistyössä myös tukiyhdistyksemme on mukana jatkossakin. Yhdistys on tehnyt aiesopimuksen Vimmartin kanssa tuottaa Vimmartin 20- juhlavuoden kunniaksi järjestettävän monitaiteisen ja saavutettavuutta edistävän Vimmafest- tapahtuman. Hankkeella tavoitellaan Vimmartin laajenemista musiikkikoulusta monitaiteiseksi kulttuurikeskukseksi.
 • Olemme mukana Artteli-kumppanuusyhdistys ry:n sote-järjestöfoorumissa ja järjestöedustamossa sekä muussa järjestöyhteistyössä niin vammaisyhdistysten kuin muiden paikallisten yhdistysten kanssa. Olemme mukana Olka-toiminnassa ja Taysin järjestöjen kohtaamispaikassamahdollisuuksien mukaan.
 • Yhteistyö jatkuu Taysin ja Kehitysvammapoliklinikan sosiaalityön kanssa.
 • Teemme yhteistyötä Tampereen kaupungin toimijoiden kanssa, kuten vammaispalvelutoimisto, omaishoidontukitoimisto, nuorisotoimi ja Monitoimitalo 13, liikuntapalvelut ja perusopetus.
 • Yhteistyötä tehdään myös Pirkanmaan alueen kehitysvammaisille ihmisille suunnattujen asumispalveluiden sekä työ- ja päivätoiminnan yksiköiden kanssa.  
 • Yhdistyksellä on yhteistyösopimus Tampereen Lastenklinikan tuki ry:n ja Kivaa tekemistä sairaala-arjen vastapainoksi-toiminnan kanssa.
 • Yhdistyksellä on yhteistyösopimus TampereMissio ry:n kanssa yhteistyöstä Tampereen Mission ylläpitämän Iltalinjalla- kansalaisten kohtaamispaikan kanssa.
 • Yhdistyksellä on yhteistyösopimus Kehitysvammaisten Palvelusäätiön kolmivuotisessa, Rajat rikki- hankkeessa 2024–2026. Hankealueena Pirkanmaa, Pohjanmaa ja Uusimaa.
 • Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry aloitti yhteistyön Pirkanmaan Osuuskaupan kanssa syksyllä 2017. Tämän jälkeen Pirkanmaan Osuuskaupassa on työskennellyt erityistä tukea tarvitsevia työntekijöitä, kuten kehitysvammaisia, kuulo- ja näkövammaisia sekä osatyökykyisiä mielenterveyskuntoutujia. POK ja tukiyhdistys tekee yhteistyötä myös Pirkanmaan erityisoppilaitosten (PAEK) kanssa.
 • Yhdistyksellä on Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa harjoittelun ohjaussopimus sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden ammattitaitoa edistävästä ohjauksesta. Teemme opiskelijayhteistyötä eri oppilaitosten kanssa ja koulutusohjelmien kanssa jatkossakin; yhdistyksessä voi tehdä opinnäytetöitä, projektitöitä tai harjoitteluja niin sosiaali- ja terveysalalta, liiketoiminnasta kuin turvallisuusalalta. 

 

Lausunnot ja kannanotot

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry tekee kannanottoja ja lausuntoja osana vaikuttamistoimintaansa. 

Tälle sivulle tullaan kokoamaan jo aiemmin tehtyjä lausuntoja (tässä osa uusimmista).