Hallitus, jaostot ja toimikunnat


Yhdistyksen toimintaa johtaa syyskokouksen valitsema hallitus, joka kokoontuu 6–8 kertaa toimintavuoden aikana.

Päiväaikaisessa toiminnassa käyvät kehitysvammaiset henkilöt valitsevat keskuudestaan edustajan/edustajat yhdistyksen hallitukseen. Myös Me Itse ry on edustettuna hallituksessa, kun Me Itse ry:n paikallinen ryhmä Tampereen Hämpit on valinnut edustajan hallitukseen.


Yhdistyksen hallitus 2024

Leena Jokipakka, puheenjohtaja, puh. 0500 734 186

Helvi Hellsten, varapuheenjohtaja

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tavoitat sähköpostitse: hallitus@kvtukitampere.fi


Jarno Asunen, hallituksen jäsen

Mikko Koivisto, hallituksen jäsen

Sinikka Lahtinen, hallituksen jäsen

Elise Kuismanen, hallituksen jäsen

Taina Ketola, hallituksen jäsen

Jaana Suoranta, hallituksen jäsen

Anne-Maija Taskinen, hallituksen jäsen

Juhaseppo Rantala, avotyön, toimintakeskuksen ja Tampereen Hämppien edustaja hallituksessa

Aki Lindroos, Tampereen Hämppien edustaja hallituksessa


Jaostot ja toimikunnat

Hallituksen alaisuudessa toimii tarvittaessa koolle kutsuttavat jaostot.

Liikuntajaosto ja yhteistoiminnan jaosto eivät ole olleet hetkeen toiminnassa. Sen sijaan aktiivisten vanhempien ylläpitämä ryhmä, joka miettii nuorten itsenäistymistä, asumista ja asumisenmalleja, sekä aikuistumiseen liittyviä asioita, toimii yhdistyksen alajaoksena.

Naistoimikunta on hoitanut yhdistyksen varainhankintaa ja kerännyt varoja yhdistykselle eri tavoin, mm. myymällä teatterilippuja. Korona-aikana tämäkin toiminta oli jäissä ja aiheutti selkeän notkahduksen toimintaan. Yhdistyksen naistoimikuntaan tulisi saada nuoria jäseniä, jotta toiminta saataisiin elvytettyä, entiselle aktiiviselle tasolle.

Diskotoimikunta on mukana diskon käytännön järjestelyissä ja talkootyössä.  

Tampereen Kehitysvammaisten Asuntotukisäätiö sr ja Kiinteistö Oy Onkiniemenkodit vastaavat omistamistaan kiinteistöistä.