Omaishoitajat: Ei saa ravistaa- hanke

23.3.2017

EI SAA RAVISTAA – hanke         

 

Omaistaan kotona hoitavan arki on toisinaan hyvin haastavaa ja hoitotilanteet vaativat molemmilta osapuolilta joustoa, ja varsinkin omaishoitajalta ajoittain suurta paineen sietokykyä.

”Ei saa ravistaa” – hankkeen tavoitteena on auttaa omaishoitajaa tunnistamaan itsessään oman jaksamisensa rajat, ja saada hänet hakemaan apua ennen kuin vaativat tilanteet kärjistyvät niin pahoin, että syntyy mahdollisuus jossa hoidettava joutuu kokemaan väkivaltaa tai sen uhkaa.

 

Yksi tärkeimmistä asioista on viestittää omaishoitajille, että väkivaltaisista ajatuksista, tunteista, ja teoista tulee puhua ääneen. Jokaisella ihmisellä on lupa tuntea kaikkia erilaisia tunteita, eikä kukaan toinen voi määritellä, mikä tunne on oikea tai väärä. Omaishoitaja voi hyvin helposti sairastua ylimitoitettuun vahvuuteen, jolloin hän ei uskalla myöntää edes itselleen, että on väsynyt ja onneton. Hänen on lupa pyytää ja ottaa apua vastaan tuntematta itseään epäonnistuneeksi omaishoitajaksi. Mikäli avun hakeminen viivästyy, on suuri vaara, että hoitotilanteet, tai arki ylipäätään käyvät ylivoimaiseksi ja tunteet hoidettavaa kohtaan muuttuvat vihaksi, pettymykseksi, raivoksi ja oman pahan olon purkaminen puretaan hoidettavaan.

 

Hankkeen tavoitteena on auttaa omaishoitajaa hallitsemaan vihan- ja/tai turhautumisentunteitaan siten, ettei niistä aiheudu vaaraa hoidettavalle, sekä sitä kautta myös hänelle itselleen

Omaishoitosuhde päättyy luonnollisesti aina jossain vaiheessa. Joskus omaishoitajan on vaikea itse ymmärtää, milloin ollaan siinä tilanteessa, etteivät omat voimat enää riitä läheisen hoitamiseen ja on aika pohtia, onko hoidettavan parempi siirtyä toisenlaisen hoivan piiriin. Nämä siirtymisvaiheet eivät ole helppoja, etenkään jos hoitosuhde sisältää elementtejä, jotka saavat omaishoitajan tuntemaan huonoa omaatuntoa käytöksestään.

 

Hankkeen käytännön toteutus tapahtuu järjestämällä aiheesta kertovia luentoja ja tilaisuuksia.  Luottamukselliset keskustelut, avoimuutta korostavat pienryhmätoiminnot, ja aiheesta kertovat esitteet luovat osaltaan suvaitsevaisuuden ilmapiiriä. Tilaisuuksien tavoitteena on herättää aiheesta keskustelua ja antaa omaishoitajille mahdollisuus pohtia käyttääkö hän jotain väkivallan muotoa hoidettavaansa kohtaan, ja jos, niin millaista.

Näiden lisäksi ammattihenkilön kanssa luottamukselliset yksilökeskustelut antavat perspektiiviä tilanteen hahmottamiseen. Ratkaisujen ja työkalujen löytäminen näihin haastaviin tilanteisiin on projektin päätavoite. Moni ajattelee, että vain hän yksin kokee näin vahvoja tunteita, ja onkin tärkeätä tietää ettei ole yksin asian kanssa. Hanke on kolmivuotinen ja käynnistyi 1.3.2017.

 

Tampereen Seudun Omaishoitajat ry, Kirkkokatu 8 E 37, Tampere

Erja Räty hankekoordinaattori p. 050 3519370 erja.raty@treomaishoitajat.fi

Tiina Järvinen hanketyöntekijä p. 050 3478262 tiina.jarvinen@treomaishoitajat.fi