Tietosuojaselosteet


Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry kerää ja ylläpitää toimintansa edellyttämiä rekistereitä, jotka sisältävät henkilötietoja.

Kerättäviä tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen tai sen toiminnan kehittämiseen, joihin ne on kerätty.

Tietoja säilytetään luottamuksellisesti ja suojatusti eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Jokaisella tietoja keräävällä toiminnalla on yhteyshenkilö, jonka puoleen voit kääntyä tietojen tarkistamisen tai muiden aiheeseen liittyvien kysymysten kanssa. Yhteyshenkilön löydät jokaiselle tietoja keräävälle toiminnolle laaditusta tietosuojaselosteesta. Tietosuojaselosteet löytyvät linkkeinä tältä sivulta. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, voit ottaa yhteyttä Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n toiminnanjohtajaan. 


MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME JA MIKSI

Ilmoittautumislomakkeet

Sivustomme (www.kvtukitampere.fi) käyttäjät voivat ilmoittautua sivustolla retkille, koulutuksiin, harrastekursseille, leireille ym. tapahtumiin erillisillä ilmoittautumislomakkeilla. Keräämme ilmoittautumislomakkeisiin täytetyt tiedot. Käytämme henkilötietoja tarvittavaan yhteydenpitoon ilmoittautujien kanssa: toiminnan suunnitteluun, organisointiin, toteutukseen ja kehittämiseen, palautteiden keräämiseen, kyseiseen toimintaan liittyvään tiedottamiseen, materiaalien lähettämiseen sekä laskutukseen ja muuhun maksuliikenteeseen.

Säilytämme kerättyä tietoa vain toiminnan järjestelyn, sitä edeltävän yhteydenpidon, sitä seuraavan palautteen keruun ja rahoittajien edellyttämän raportoinnin ajan. Tämän jälkeen poistamme henkilötietoja sisältäneet rekisterit. Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhteistyössä toteutettujen tapahtumien järjestäjäkumppaneille silloin, kun se on tapahtuman suunnittelun ja yhteydenpidon kannalta välttämätöntä. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.  

Palautelomake

Sivustomme (www.kvtukitampere.fi) käyttäjät voivat antaa palautetta sivuston palautelomakkeella. Keräämme palautelomakkeeseen täytetyt tiedot.  Palautteen keräämisen peruste liittyy toimintamme kehittämiseen sekä velvollisuuteemme raportoida ja arvioida toimintaamme rahoittajillemme. Annettuja palautteita ei yhdistetä yksittäisiin palautteen antajiin. Säilytämme kerättyä tietoa vain sen ajan, jonka palautteeseen vastaaminen tai palautteen muistiin kirjaaminen vaatii. Tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin.

Jäsenrekisteri

Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n jäsenistä. Kaikki halukkaat voivat liittyä jäseneksi joko verkkosivustomme (www.kvtukitampere.fi) kautta tai kattojärjestömme Kehitysvammaisten Tukiliiton kautta. Rekisterin pitämisen perusteena on yhdistyslaki ja henkilötietojen vapaaehtoinen luovuttaminen. Rekisteriä käytetään yhdistyksessä  jäsenasioiden hoitoon, kuten jäsenkirjeen lähettämiseen. Kehitysvammaisten Tukiliitolla on oma jäsenrekisteri, josta löytyy tietosuojaseloste heidän verkkosivuiltaan: https://www.tukiliitto.fi/etusivu/tietosuojaselosteet/jasen-ja-lehtirekisteri

Sähköinen jäsenkirje

Rekisterin tarkoituksena on säilyttää tietoja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry:n sähköisen jäsenkirjeen tilaajista. Jäsenkirjeen tilaajaksi voi liittyä kuka tahansa jäseneksi liittyvä, joka haluaa jäsenkirjeen sähköisessä muodossa. Jäsenkirjeen sähköisen tilauksen voi tehdä ilmoittamalla siitä yhdistyksen työntekijälle. Myös yhdistyksen yhteistyökumppanit voivat tilata jäsenkirjeen sähköisesti. 

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Sivustomme (www.kvtukitampere.fi) tekstit voivat sisältää upotettua sisältöä, kuten videoita, kuvia ja artikkeleita. Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä kävijätietoa, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.


KENELLE JAAMME TIETOJA 

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita. Olemme ulkoistaneet IT-hallintaa ulkopuolisille palveluntarjoajille seuraavasti:

·  Louhi Net Oy: Verkkosivustomme palvelimen hallinnointi

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti muille tahoille. Voimme luovuttaa henkilötietoja vain tässä selosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin toimintamme ja tapahtumiemme yhteistyökumppaneille.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Noudatamme huolellisuutta henkilötietojen käsittelyssä. Tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojaamme asianmukaisesti tarpeellisin teknisin ja organisatorisin keinoin. Koska säilytämme rekisteritietoja Internet-palvelimilla, huolehdimme laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvasti.

Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


MITÄ OIKEUKSIA TOIMINTAMME KÄYTTÄJÄLLÄ ON OMIIN TIETOIHINSA 

Sivustomme käyttäjä tai toimintaamme osallistunut voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistaan, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka hän on meille antanut. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilölle.  Henkilötietojen korjaamista, täydentämistä tai poistoa voi myös pyytää. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.