Tampereen kaupunki tiedottaa: henkilökohtainen budjetointi

19.5.2017

TAMPEREEN KAUPUNKI TIEDOTTAA: 

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETOINTI

 

Henkilökohtainen budjetti on rahasumma, jolla henkilön palvelut voidaan järjestää yksilöllisesti hänen tarpeidensa ja toiveidensa mukaan.

Tampereella on meneillään henkilökohtaisen budjetin kokeilu, joka liittyy ”Henkilökohtainen budjetointi - Avain kansalaisuuteen”-hankkeeseen. Hankkeeseen toivotaan mukaan vammaispalvelutoimiston sekä lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun asiakkaita ja alle 21-vuotiaiden omaishoitajia, joilla on kaupungin kanssa sopimus omaishoidosta. Hankkeessa tarjotaan mahdollisuutta muuttaa palvelu tai osa siitä henkilökohtaiseksi budjetiksi vuonna 2017.

Asiakas voi itse valita, millainen palvelu tukisi häntä parhaiten. Hän tekee yhdessä työntekijän ja läheistensä kanssa suunnitelman henkilökohtaisen budjetin käytöstä. Budjetti toteutetaan kaupungin tekemillä maksusitoumuksilla, koska verolainsäädäntö ei mahdollista rahan siirtämistä asiakkaan tilille.

Vammaispalvelutoimistossa on mahdollista vaihtaa työ- tai päivätoiminta kokonaan tai osittain henkilökohtaiseksi budjetiksi.

Lapsiperheiden tilapäisessä kotipalvelussa asiakas voi vaihtaa palvelusetelinsä kokonaan tai osittain henkilökohtaiseksi budjetiksi.

Alle 21-vuotiaan omaishoitaja voi vaihtaa omaishoidon lakisääteisen vapaan palveluseteleitä haluamansa määrän henkilökohtaiseksi budjetiksi.

Jos haluat mukaan kokeiluun, ole yhteydessä oman alueesi työntekijään.

Henkilökohtaisesta budjetista voit kysyä lisätietoja projektikoordinaattori Hanne-Maria Leppärannalta sähköpostitse hanne-maria.lepparanta@tampere.fi tai puhelimitse 040 1975 144.