Uusi laki korvaisi nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain

19.5.2017

UUSI LAKI KORVAISI NYKYISEN VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN 

                       

Uusi vammaispalvelulaki lausunnolle - tavoitteena oman tarpeen mukaiset palvelut vammaisille henkilöille

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt lausunnolle lakiluonnoksen vammaisuuden perusteella järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2017.

Uusi laki korvaisi nykyisen vammaispalvelulain ja kehitysvammalain. Vammaispalvelulainsäädännön uudistamisen keskeisiä tavoitteita ovat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen edistäminen ja toteutuminen sekä palvelujen saaminen tarpeen mukaan.

Merkittävistä säästöistä huolimatta lakiesitys täyttää sille asetetut tavoitteet. Maakunnalla olisi näihin palveluihin pääosin erityinen, määrärahoista riippumaton järjestämisvelvollisuus. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä vammaisten lasten ja nuorten palvelujen toteuttamiseen.

 

Lähtökohtana erityispalveluille olisi pitkäaikaisen vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintarajoitteesta seuraava välttämätön ja toistuva avun tai tuen tarve. Diagnoosi tai vamman laatu ei määrittelisi palvelujen saamista. Lakia ei sovellettaisi, jos henkilön avun tai tuen tarve johtuu pääasiassa korkean iän myötä alkaneista, lisääntyneistä tai pahentuneista sairauksista tai vammoista.

 

Uuden lain mukaiset erityispalvelut olisivat asiakkaille maksuttomia. Näitä olisivat muun muassa valmennus ja tuki, henkilökohtainen apu, asumisen tuki ja palvelut sekä tuki esteettömään asumiseen, lyhytaikainen huolenpito ja päiväaikainen toiminta sekä liikkumisen tuki ja palvelut.

Lisäksi maakunta korvaisi vammaiselle henkilölle kustannuksia liikkumisessa, viestinnässä sekä päivittäisissä toimissa tai vapaa-ajan toiminnoissa tarvittavien välineiden tai muiden teknisten ratkaisujen hankkimisesta

 

Lähde: STM