Vammaispalveluiden verkkoasioinnin Puolesta-asiointipalvelu

6.11.2017

TAMPEREEN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

VAMMAISPALVELUIDEN VERKKOASIOINNIN PUOLESTA-ASIOINTIPALVELU

                 

Tampereen ja Oriveden kaupunkien yhteistoiminta-alueen sähköisessä vammaispalveluiden asioinnissa, Omapalvelussa, on mahdollisuus myös asioida toisen henkilön puolesta. Oikeus puolesta asioimiseen tulee osoittaa valtakirjalla, suostumuksella tai sitoumuksella ennen asiointia toisen henkilön puolesta.

 

Puolesta-asiointimahdollisuudet:

  • Tee valtakirja, jos olet täysi-ikäinen henkilö ja haluat valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi vammaispalvelujen Omapalvelussa. Samalla valtakirjalla voit antaa valtuutuksen kaikkiin vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon palveluihin. Valtakirja palautetaan vammaispalvelutoimistoon. Puolesta-asiointi päättyy automaattisesti vammaispalveluiden asiakkuuden päättyessä. Valtakirjalomake on vammaispalveluiden verkkosivuilla.

 

  • Jos olet 15–17-vuotias, voit asioida Omapalvelussa itsenäisesti omilla verkkopankkitunnuksillasi tai voit antaa suostumuksesi viralliselle huoltajallesi asioida puolestasi. Suostumuslomake palautetaan vammaispalvelutoimistoon, missä työntekijä tarkistaa väestörekisteritiedoista, että huoltajuutta koskevat tiedot pitävät paikkansa. Puolesta-asiointi päättyy automaattisesti vammaispalveluiden asiakkuuden päättyessä tai kun täytät 18 vuotta. Suostumuslomake on vammaispalveluiden verkkosivuilla.

 

  • Jos olet alle 15-vuotiaan virallinen huoltaja, voit asioida lapsesi (huollettavasi) puolesta allekirjoittamalla puolesta-asiointia koskevan sitoumuksen. Sitoumuslomake palautetaan vammaispalvelutoimistoon, missä työntekijä tarkistaa väestörekisteritiedoista, että huoltajuutta koskevat tiedot pitävät paikkansa. Puolesta-asiointi päättyy automaattisesti vammaispalveluiden asiakkuuden päättyessä, huoltajuuden päättyessä tai kun lapsesi täyttää 15 vuotta. Sitoumuslomake on vammaispalvelun verkkosivuilla.

 

Valtakirja/suostumus/sitoumus käsitellään vammaispalvelutoimistossa. Puolesta asioivan henkilön tiedot siirretään sosiaalihuollon Effica-asiakastietojärjestelmään ja tiedon viemisestä ilmoitetaan asiakkaalle kirjeellä tai muulla sovitulla tavalla. Puolesta-asioinnin merkintöjen jälkeen asiakkaan puolesta asioiva henkilö voi kirjautua omilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella Omapalveluun. Omapalvelussa puolesta asioiva henkilö valitsee Puolesta-asiointi painikkeen, jonka jälkeen avautuu puolesta asioitavan henkilön tiedot ruudulle. Tämän jälkeen voidaan tehdä puolesta asioitavalle hakemus, vastata lisäselvityspyyntöön, vastaanottaa kirje, vastaanottaa palvelusuunnitelma, vastaanottaa päätös sekä seurata asiakkaan tilille tulevia maksuja. Ohjeet Omapalvelun käyttöön ovat vammaispalveluiden verkkosivuilla.

 

Puolesta-asioinnin voi purkaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Tampereen ja Oriveden kaupunkien yhteistoiminta-alueen vammaispalveluihin. Postiosoite: Tampereen kaupunki, Vammaispalvelut, PL 98, 33201 Tampere.

 

Lisätietoja: vammaispalveluiden sosiaalityöntekijöiltä tai neuvontapuhelimesta puhelin 040 159 8379 ma-to klo 12–14. Sosiaalityöntekijöiden yhteystietohakupalvelu on vammaispalveluiden verkkosivuilla.

www.tampere.fi/vammaispalvelutsahkoisesti