"Kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksia itsemääräämisoikeudesta"- opiskelijat haluavat kuulla kokemuksistanne

1.2.2018

Olemme Jyväskylän yliopistosta erityspedagogiikan ja luokanopettajakoulutuksen opiskelijoita. Teemme tällä hetkellä kandidaatin tutkielmaa kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksista itsemääräämisoikeudesta.

Etsimme vapaaehtoisia kehitysvammaisia henkilöitä haastateltaviksi. Jos saamme tarpeeksi materiaalia, jatkamme tästä myös pro gradu -tutkielman tekoon.

Tutkimuksessamme olemme kiinnostuneita erityisesti näistä kysymyksistä:

  1. Mitä asioita kehitysvammaiset henkilöt kokevat elämässään tärkeäksi?
  2. Kuinka paljon he kokevat saavansa vaikuttaa näihin asioihin?
  3. Toteutuuko itsemääräämisoikeus tällä hetkellä haastateltavien oman kokemuksen mukaan?

Haastattelut on tarkoitus toteuttaa yksilöllisesti sovitulla aikataululla helmikuusta 2018 eteenpäin. Samalla voimme keskustella mahdollisista yksilöllisistä tarpeista haastatteluun liittyen.

Käsittelemme kaikki tiedot luottamuksellisesti ja niin, että osallistujat eivät ole tunnistettavissa.

Toivomme teidän ottavan yhteyttä meihin joko puhelimitse tai sähköpostin välityksellä. Odotamme innolla yhteydenottoja!

 

Fanny Lamberg

puh: 0443410389                                          

email: fanny.a.m.lamberg@student.jyu.fi

 

Inna Syrjä

puh: 0442623829

email: inna.m.syrja@student.jyu.fi