Lyhytaikainen avustajapalvelu ja henkilökohtainen apu - mitä eroa?

1.4.2018

Vaikeavammaisten lyhytaikainen avustajapalvelu ja henkilökohtainen apu - mitä eroa?

 

Tukiyhdistyksen toimistolle on saapunut vuoden 2018 alusta viestejä perheiltä ja asumisyksiköistä vaikeavammaisten lyhytaikaisen avustajapalvelun tuntimäärien rajuista pienennyksistä. Kyse on Tampereen kaupungilla käytössä olevasta harkinnanvaraisesta palvelusta, joka on tarkoitettu lyhytaikaista avustamista varten. Avuntarve voi liittyä harrastuksiin, asioiden hoitamiseen tai vaikeavammaisen lapsen tilapäiseen hoitoon.

Nämä tälle vuodelle myönnetyt tunnit (10–70 h/vuosi) eivät riitä kattamaan vuoden aikana esim. harrastamiseen tarvittavaa apua. Tehdyt leikkaukset ovat harmillisia, kun esimerkiksi moni laitosasumisesta siirtynyt ihminen on löytänyt vihdoin oman harrastuksen eikä asumisyksikön resurssit riitä irrottamaan avustajaa asuntolasta käsin. Monelta asuntolassa asuvalta on mennyt mahdollisuus esim. harrastekursseilla käyntiin.

Niinpä nyt on suositeltavaa hakea henkilökohtaista apua.

Henkilökohtainen apu on:

  • Välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei selviä niistä itse.
  • Itsenäisen elämän mahdollistaja vaikeavammaiselle henkilölle, joka osaa ilmaista tahtonsa
  • Vammaispalvelulain mukainen palvelu, johon palvelun myöntämiskriteerit täyttävällä vaikeavammaisella henkilöllä on subjektiivinen oikeus.
  • Oikeuttaa henkilökohtaiseen apuun 30 h/ kk

 

Mihin henkilökohtaista apua myönnetään?

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella esim. päivittäisissä toimissa työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Henkilökohtaisen apua haetaan vammaispalvelutoimistosta. Hakemuksesta tulee selvitä hakijan vamma tai sairaus sekä päivittäisen avun tarve. Siihen pitää liittää lääkärinlausunto ja tarvittaessa muu asiantuntijalausunto.

Tampereen kaupungin nettisivuilta hakemus henkilökohtaiseen apuun löytyy hankalasti, joten tässä suora linkki sekä polku hakemukseen:

TAI

  • www.tampere.fi -> sosiaali- ja terveyspalvelut -> vammaisten palvelut -> palvelujen hakeminen -> kirjallinen hakeminen -> ” Hakemus vammaispalvelulain mukaisesta palvelusta ja taloudellisesta tuesta”

Lisätietoja henkilökohtaisesta avusta löydät

Kehitysvammaisten Tukiliiton sivuilta

www.tukiliitto.fi/tuki-ja-neuvot/henkilokohtainen-apu