Kysely henkilökohtaisesta budjetista - anna panoksesi SOTE-uudistuksen valmisteluun

29.3.2018

KYSELY HENKILÖKOHTAISESTA BUDJETISTA

SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELUSSA

 

Useat pirkanmaalaiset kunnat, myös Tampere, ovat mukana STM:n rahoittamassa henkilökohtaisen budjetin esiselvityshankkeessa. Siinä tehdään kyselytutkimus, jossa selvitetään miten moni ihminen olisi kiinnostunut kokeilemaan henkilökohtaista budjettia ja millaisia palveluita he haluaisivat ostaa.  Kysely on postitettu tuhannelle vammais- tai vanhuspalvelujen asiakkaalle. Näissä kunnissa maaliskuun aikana asioivia vanhus- tai vammaispalvelujen asiakkaita pyydetään täyttämään kysely käynnin yhteydessä. Myös Kela osallistuu kyselyyn Hervannan toimipisteessä. Hankkeeseen on palkattu kaksi harjoittelijaa, jotka kiertävät päivätoiminta-keskuksissa, Lähitoreilla ja palvelukeskuksissa haastattelemassa asiakkaita.

Kysely tehdään, jotta osaisimme arvioida miten paljon työntekijöitä maakunnassa pitäisi olla henkilökohtaisen budjetin myöntämistä varten ja tietäisimme, millaisia palveluja asiakkaat haluaisivat hankkia. Linkki kyselylomakkeeseen:
https://palvelut2.tampere.fi/e3/lomakkeet/15482/lomake.html

Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä se sido mihinkään. Tähän saakka kaikki henkilökohtaisen budjetin kokeilut ovat koskeneet pieniä, alle 20 henkilön ryhmiä. Siksi kaikki vastaukset ovat erityisen arvokkaita.

 

Mikä henkilökohtainen budjetti on?

Henkilökohtainen budjetti on erilainen tapa järjestää asiakkaan tarvitsema sosiaalipalvelu. Siinä asiakas saa päättää itse palvelun sisällön ja sen, kuka palvelun tuottaa. Henkilökohtaisesta budjetista tulee lakisääteinen oikeus ikäihmisten, vammaisten ja kehitysvammaisten palveluissa 1.1.2020.

Henkilökohtaisen budjetin voi saada ikääntynyt tai vammainen henkilö, joka tarvitsee paljon palveluita arkeensa. Siitä on hyötyä silloin, kun asiakas haluaa juuri hänelle sopivan palvelun.

Palvelujen sisällöstä ja euromäärästä sovitaan asiakassuunnitelmassa ikäihmisten palvelujen asiakasohjaajan tai vammaispalvelun sosiaalityöntekijän kanssa.  Maakunnan liikelaitos tekee asiakkaan valitsemalle yritykselle maksusitoumuksen. Asiakkaan tilille ei siirry rahaa, vaan maakunta hoitaa laskujen maksamisen.

 

Lisätietoja:

Alueuudistus.fi-sivusto:

http://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/mika-on-henkilokohtainen-budjetti-_valinnanvap_ukk22

Pirkanmaa 2019: http://www.pirkanmaa.fi/blog/2018/03/13/valinnanvapaudesta-luvassa-tietoa-asukkaille-ja-palveluntuottajille-20-21-3/

Hanne-Maria Leppäranta

projektipäällikkö / henkilökohtainen budjetointi

040 806 2652, parhaiten tavoittaa aamupäivisin.

hanne-maria.lepparanta@tampere.fi