Kysely YK:n vammaissopimuksen arvioimiseksi

29.3.2018

KYSELY YK:N VAMMAISSOPIMUKSEN ARVIOIMISEKSI

 

Toteutuvatko vammaisten ihmisten oikeudet? Nyt on tärkeää saada kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vammaisten ihmisten ääni kuuluville! Auta vastaamaan kyselyyn!

Kyselylomakkeen avulla kerätään tietoa vammaisilta ihmisiltä heidän omakohtaisista kokemuksistaan. Toteutuvatko vammaissopimuksen määräykset vammaisten ihmisten arjessa?

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (YK:n vammaissopimus) tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan YK:lle toimittavilla raporteilla. Varsinaista maaraporttia täydentää rinnakkaisraportti, jonka laatimista varten Vammaisfoorumi on laatinut Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kyselyn. Kyselyyn voi vastata voi 30.5.2018 asti.

Vammaisfoorumi pyytää levittämään tietoa kaikin mahdollisin tavoin ja rohkaisemaan vammaisia ihmisiä runsain joukoin vastaamaan tärkeään kyselyyn. Jokainen kyselyyn osallistunut vammainen henkilö rohkaisee esimerkillään muita vastaamaan.

Kyselyyn voi vastata netissä tai paperilla ja suomeksi tai ruotsiksi. Kyselyn voi täyttää avustajan kanssa. Kyselylomakkeen voi myös tulostaa, jotta siihen voi vastata ilman nettiä. Palaute täytetyt lomakkeet tulee 30.5.2018 mennessä: Kynnys ry, Siltasaarenkatu 4, 5. krs, 00530 Helsinki.

Invalidiliitto ry on avannut puhelinnumeron (044 765 1322), johon soittamalla vammainen henkilö tai hänen avustajansa voi varata puhelinhaastatteluajan. Invalidiliiton työntekijät haastattelevat henkilön ja täyttävät sähköisen lomakkeen henkilön puolesta.

Lisätietoja sekä linkit kyselyihin ja lomakkeisiin: www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/rinnakkaisraportin-kysely