Uusi vammaispalvelulaki eduskunnan käsittelyyn

3.11.2018

UUSI VAMMAISPALVELULAKI EDUSKUNNAN KÄSITTELYYN

 

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa, että hallitus antoi uudesta vammaispalvelulaista esityksen eduskunnalle 27.9.2018.

Uuden vammaispalvelulain on tarkoitus turvata vammaisille henkilöille yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut.

Vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki on tarkoitus yhdistää yhdeksi vammaisten henkilöiden sosiaalihuollon erityispalveluja koskevaksi laiksi.Uusi laki turvaisi riittävät ja sopivat palvelut yhdenvertaisesti kaikille vammaisille henkilöille sekä vahvistaisi vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta.

 

Uusi vammaispalvelulaki turvaa erityispalvelut vammaiselle henkilölle yksilöllisten tarpeiden mukaan, jos muuhun lakiin perustuvat palvelut eivät olisi riittäviä tai sopivia. Esityksen mukaan vammaispalveluja saavat henkilöt, jotka tarvitsevat välttämättä ja toistuvasti apua tai tukea vamman tai sairauden aiheuttaman pitkäaikaisen toimintarajoitteen takia. Diagnoosi ei olisi peruste palvelujen saamiselle.

 

Uudessa laissa painotetaan vammaisen henkilön osallistumista ja osallisuutta, kun palvelujen tarvetta arvioidaan, palveluja suunnitellaan ja toteutetaan. Sääntelyssä on otettu huomioon lapsia ja nuoria koskevat erityiset tarpeet.

Esityksen mukaan vammaisilla henkilöillä säilyy oikeus nykyisenkaltaisiin palveluihin, kuten oikeus asumisen tukeen, henkilökohtaiseen apuun ja liikkumisen tukeen. Muita yksilöllisiä palveluja ovat esimerkiksi valmennus ja tuki sekä lyhytaikainen huolenpito, jotka mahdollistavat monipuolisen tuen vammaisille henkilöille. Vammaispalvelut olisivat edelleen maksuttomia.

 

Lähde: Kehitysvammaisten Tukiiiton ajankohtaista-palsta (27.9.2018) www.tukiliitto.fi/category/ajankohtaista/

 

Lue lisää STM:n tiedotteesta: www.stm.fi ;

https://stm.fi/vammaispalvelulaki/usein-kysyttyja-kysymyksia