Muutos Virikevilma ja Virikeville-toimintaan

15.10.2020

MUUTOS VIRIKEVILMA JA VIRIKEVILLE-TOIMINTAAN

 

Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on kuulunut vuodesta 2001 Nääsville ry:een. Olemme saaneet Nääsville-yhdistyksen kautta Stean ja Tampereen kaupungin myöntämää avustusta, niin sanottua delegoitua avustusta Virikehenkilöiden palkkaamiseen. Nyt Stea on sanonut EI:n tämän kaltaiseen avustuksen siirtoon, eikä Tampereen kaupunkikaan sitä oikein hyvällä katso.

Niinpä olemme tehneet ratkaisun, jossa Virikehenkilöiden työsuhteet siirretään Nääsville ry:n alaisuuteen.

Tämä muutos ei toivottavasti näy teille asiakkaille muuten kuin, että laskut Virikevilmalta ja -Villelltä tulevat 1.1.2021 jälkeen Nääsville ry:stä.

Yhteistyömme Virikehenkilöiden kanssa jatkuu kuten ennenkin.

 

Lisätietoa Virikevilma- ja Virikeville-toiminnasta