Tukiyhdistys mukana Tampereen Kotitorissa

23.8.2021

TUKIYHDISTYS MUKANA TAMPEREEN KOTITORISSA

 

Tuomi Logistiikka Oy pyysi Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen toimeksiannosta tarjouksia Kotitori-palveluintegraattorin hankinnasta keväällä 2021.

Kotitori-palveluintegraattorimalli on monituottajuuteen pohjautuva kumppanuusmalli, joka yhdistää julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut ja toiminnan yksittäisen asiakkaan ja palvelujen järjestäjän tueksi.

Kotitori-palveluintegraattoritehtäviin kuuluvat neuvonta- ja ohjauspalvelut, laitetori, kehittäminen ja muutosjohtamisen tuki sekä koko toiminnan integrointi.

 

Hankinta kilpailutettiin kolmen vuoden sopimuskaudelle 1.9.2021-31.8.2024. Hankinta sisältää myös mahdollisuuden yhden tai kahden vuoden optiokauteen. Sopimuskaudelle on suunnitelmien mukaan ajoittumassa hyvinvointialueen muodostuminen, siksi hankinta sisältää vapaaehtoisina optioina myös muiden Pirkanmaan kuntien mahdollisen osallistumisen Kotitori-palveluintegraattori palvelukokonaisuuteen myöhemmin sopimuskaudella.

 

Alustapalvelu Sociala Oy:n tarjous jätettiin tähän kilpailutukseen ryhmittymänä, jonka jäsenyrityksinä ovat Alustapalvelu Sociala Oy, Tammenlehväkeskus Oy ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry.

 

Kotitorin loppuasiakaita ovat ensisijaisesti täysi-ikäiset henkilöt. Asiakasryhmät painottuvat ikääntyvään väestöön, vammaisiin henkilöihin tai henkilöihin, jotka päihteiden käytön tai mielenterveysongelmien vuoksi tarvitsevat neuvontaa ja ohjausta kotona asumisen tueksi. Kotitori palvelee myös muun muassa edellä mainittujen asiakasryhmien omaisia, läheisiä ja tukihenkilöitä.

Kotitori toiminta on Tampereella aloitettu vuonna 2009.

Syy miksi Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry on mukana tässä yhteistoiminnassa, on että 1.1.2022 toiminta laajenee ikäihmisten palveluista kattamaan myös vammaiset, erityistä tukea tarvitsevat henkilöt sekä mielenterveyden ja päihteiden käytön vuoksi tukea tarvitsevat asiakkaat.

 

Tämä hanke on yhdistykselle suuri ponnistus, mutta myös valtava mahdollisuus lisätä ohjausta ja neuvontaa. Kerromme syksyllä lisää, mitä palveluita kehitysvammaisten henkilöiden tai muuten erityistä tukea saavien perheiden on mahdollista saada 1.1.2022 lähtien. Nämä palvelut tulee tuottamaan Honkalampisäätiö.

 

Lisätiedot 

Päivi Kaltio, toiminnanjohtaja, p. 040 522 7831, kaltio@kvtukitampere.fi