Vammaispalvelulainsäädännön uudistus

3.5.2022

VAMMAISPALVELULAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTUS

 

Vammaispalvelulainsäädännön uudistaminen on käynnissä. 

Tarkoituksena on, että nykyinen vammaispalvelulaki kumottaisiin. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Asiakasmaksulain pykälät muutettaisiin vastaamaan uuden lain palveluita.

Samalla tehtäisiin muutoksia sosiaalihuoltolain palvelusuunnittelu- ja päätöksentekoprosessiin. Kehitysvammalakiin jätettäisiin voimaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja perusoikeuksien rajoittamista sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat pykälät. 

Hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden yksilölliset tarpeet otetaan jatkossa paremmin huomioon.

 

LAUSUNTOKIERROS

Lakiluonnokseen oli mahdollista lausua 4.4.2022 mennessä kommentteja. Kehitysvammaisten Tukiliitto on ehdottanut korjauksia, jotta uudella vammaispalvelulailla pystytään vastaamaan vammansa vuoksi välttämättä apua ja tukea tarvitsevien ihmisten palvelutarpeisiin. Myös yhdistyksemme Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry lausui näkemyksensä lain eri kohtiin. Yhdistyksen kommentit vammaispalvelulainsäädännön uudistukseen on nähtävillä liitteessä. 

Kaikki lausunnot on nähtävillä ja tutustuttavissa Lausuntopalvelu-sivulla: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=35d25a9b-5196-494e-87c4-6841101b5901  

 

Lisätietoa vammaispalvelulainsäädännön uudistuksesta Vammaispalvelujen käsikirjassa: 

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/vammaispalvelulainsaadannon-uudistus

Liitteet