Kehitysvammaisten teemaviikkoa: Sun asenne -mun elämä

19.10.2022

SUN ASENNE - MUN ELÄMÄ

 

Kehitysvammaisten viikkoa vietetään vuosittain joulukuun alussa 1.–7.12. Viikon aikana vietetään myös Kansainvälistä vammaisten päivää 3.12. Tänä vuonna teemaviikolla aiheena ovat asenteet vammaisuutta kohtaan. Me Itse -yhdistys on laatinut viikon 2022 julkilausuman, joka on luettavissa sivulla:

https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/teemaviikko/

 

” Asenne tarkoittaa tässä julkilausumassa sitä,

miten ihmiset suhtautuvat meihin,

joilla on erityisen tuen tarve, kehitysvamma tai jokin muu vamma. 

Ihmisten erilaiset asenteet näkyvät heidän teoissaan

ja siinä, miten he kohtaavat meidät.

Asenteet näkyvät

ihmissuhteissa, töissä, koulussa ja muussa elämässä.

Asenteet näkyvät myös silloin,

kun olemme muiden joukossa.

Huonot asenteet erottavat ihmiset toisistaan.”