Kutsu tutkimushaastatteluun: vanhempien kokemukset kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisestä

10.12.2022

KUTSU TUTKIMUSHAASTATTELUUN:

VANHEMPIEN KOKEMUKSET KEHITYSVAMMAISEN NUOREN ITSENÄISTYMISESTÄ

 

Hei! Olen Marjo Parviainen Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden sosiaalityön maisteritutkinnon opiskelija. Etsin pro gradu -tutkielmaani varten vanhempia haastateltavaksi. Haastattelujen on tarkoitus toteutua talven 2023 aikana.

Tutkimukseni tarkoitus on selvittää vanhempien kokemuksia ja käsityksiä kehitysvammaisen nuoren itsenäistymisestä. Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa vanhempien kokemuksista ja käsityksistä liittyen siihen, millainen osuus vanhemmilla on nuoren itsenäistymisessä. Lisäksi tarkoitus on perehtyä vanhempien kokemuksiin nuoren itsenäistymisvaiheen tuesta.

 

Tutkimuksen aineisto kerätään haastattelujen avulla ja haastattelut suoritetaan yksilöhaastatteluina. Haastattelun kesto on noin 60–80 minuuttia. Haastattelupaikasta voidaan sopia tarkemmin ajankohdasta sovittaessa. Haastatteluun osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Tutkimukseen osallistuvien henkilötiedot ja muut tunnistamista helpottavat tiedot poistetaan aineistosta tai muutetaan eri muotoon.  Tutkimusraportissa huomioidaan, että haastateltavaa ei tekstistä voida tunnistaa välittömästi. Tutkimuksessa käytetty aineisto hävitetään heti pro gradu -tutkielman valmistuttua.

Toivon, että olette minuun sähköpostitse yhteydessä, mikäli haluatte osallistua tutkimukseen ja kertoa kokemuksistanne. Sovitaan tarkemmin haastattelukäytännöistä. Jos teillä heräsi muutenkin kysymyksiä, vastaan myös niihin mielelläni.

 

Ystävällisin terveisin

Marjo Parviainen

marjo.parviainen@tuni.fi