Tietoa omaishoidon tuen käytännöistä

16.2.2023

16.2.2023: HUOMIO OMAISHOITAJAT! Mikäli mahdollista, käythän tarkistamassa Oimasta oman tilinumerosi ja yhteystietosi! 

 

Palveluiden jatkumisen turvaamiseksi hyvinvointialueelle siirryttäessä, on omaishoitajien tiedot siirretty hyvinvointialueen tietojärjestelmään. Tietosiirtojen yhteydessä on voinut tulla virheitä, minkä vuoksi esimerkiksi omaishoitajien tilinumero tai muita yhteystietoja voi olla Oima-järjestelmässä virheellisesti. Omaishoidon yksikkö on käynyt läpi tietoja manuaalisesti, ja korjannut havaittuja virheitä. Voit myös käydä tarkistamassa tietosi, jotta helmikuun palkkiosi ohjautuu oikealle tilille.

Mikäli havaitset tiedoissasi virheen, olethan pikaisesti yhteydessä palkanlaskentaan eli Pirkanmaan omaishoidon tuen yksikköön. Omaishoidon tuen palkkioihin liittyvistä asioista saat lisätietoja Pirkanmaan omaishoidon tuen yksiköstä:

pirkanmaanomaishoito@pirha.fi

Palvelupuhelin 0417302108, linja 3, arkisin 9-14 paitsi ti klo 13-17

 

Näin pääset Oiman käyttäjäksi

Ohjeistus Oimaan: liite sivun alaosassa 

Oima-järjestelmä: Palvelussa on ohjeet – voit lukea ohjeita kirjautumatta sisään sivulla ophtuki.oima.fi

 

----------------------------

Alla on Pirhan tiedote, joka on toimitettu omaishoitajille loppuvuodesta 2022. 

Pirhan tiedote: Tietoa asiakkaalle/omaishoitajalle Pirkanmaan hyvinvointialueen omaishoidon tuen käytännöistä 1.1.2023 alkaen

 

Pirkanmaan hyvinvointialue vastaa pirkanmaalaisten terveys- ja sosiaalipalveluista sekä pelastuspalveluista 1.1.2023 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on taata yhdenvertaiset palvelut kaikille pirkanmaalaisille.

 

Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja palkkiosummat

 

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus on 24.10.2022 hyväksynyt Pirkanmaan hyvinvointialueen yhtenäiset omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja palkkioluokat. Palkkioluokat yhtenäistetään hyvinvointialueella vaiheittain vuoden 2023 aikana. Aluehallituksen pöytäkirjat löydät verkkosivuilta osoitteesta www.pirha.fi.

Palkkioluokat määräytyvät hoitoisuuden mukaan. Vuoden 2023 alusta lähtien omaishoidon palkkioluokkia on kolme: omaishoitolain määrittämä minimipalkkio 439,70 euroa, 726,60 euroa sekä 1245,60 euroa

Näissä palkkiosummissa on jo huomioitu indeksikorotukset vuodelle 2023, sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen perusteella. Omaishoidon tukea saavien asiakkaiden omaishoidon tuki arvioidaan uudelleen uusien myöntämisen perusteiden ja palkkioluokkien mukaan. Kotikäynnit omaishoidettavien luokse palvelutarpeen arvioimiseksi aloitetaan mahdollisimman pian, ja arviointikäynnit jatkuvat vuoden 2023 ajan.

Arvioinnin jälkeen asiakkaalle tehdään uusi päätös ja omaishoitajalle uusi toimeksiantosopimus, jotka tulevat voimaan vanhan sopimuksen 2 kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Palkkion maksu ei keskeydy, vaan nykyinen omaishoidon tuen toimeksiantosopimus on voimassa siihen asti, kun mahdollinen uusi omaishoidon tuen sopimus astuu voimaan. Mikäli hyvinvointialueen omaishoidon tuen myöntämisen perusteet eivät täyty palvelutarpeenarvioinnin perusteella, sopimus päättyy kahden kuukauden irtisanomisajan jälkeen.

Muutosten johdosta teidän ei tarvitse tehdä mitään. Omaishoidon tuesta vastaava työntekijä ottaa yhteyttä teihin kotikäynnin sopimiseksi.

 

Omaishoidon sijaishoito

Pirkanmaan hyvinvointialueen omaishoitajan sijaishoitajan palkkiot 1.1.2023 alkaen ovat 90,10 euroa / vuorokausi (24 tuntia) ja 73,20 euroa / vuorokausi (24 tuntia). Sijaishoitajalle maksettava palkkio määritellään omaishoidettavan hoitoisuusryhmän mukaan (73,20euroa / vuorokausi koskee alinta palkkiota saavia hoidettavia). Näissä palkkiosummissa huomioitu tuleva indeksikorotus vuodelle 2023, sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen perusteella.

Tällä hetkellä voimassa olevat omaishoitajien sijaishoitajien sopimukset irtisanotaan ja irtisanomisajan jälkeen (kaksi kuukautta) tehdään uusi sopimus, johon määritellään uusi sijaishoitajan palkkiosumma.

 

Omaishoidon tuen lakisääteisen vapaan asiakasmaksu

Omaishoidon tuen lakisäteisen vapaan asiakasmaksu on 11,60 euroa / vuorokausi. Asiakasmaksu voi muuttua vuoden 2023 alusta alkaen sosiaali- ja terveysministeriön ilmoituksen mukaisesti. Huomioitavaa on, että myös omaishoidon sijaishoidosta peritään asiakasmaksu.

 

Omaishoidon tuen palkkionmaksu

Pirkanmaan hyvinvointialueella käytetään Oima-palkkiomaksujärjestelmää omaishoidon palkkioiden maksamiseen. Omaishoitajat ja sijaishoitajat voivat halutessaan itse tallentaa Oima-järjestelmään keskeytykset omaishoidossa, omaishoidon lakisääteiset vapaat ja sijaishoitajien toteutuneet hoitopäivät. Oima-järjestelmän käyttöön omaishoitajat ja sijaishoitajat saavat koulutusta myöhemmin. Katso oman kuntasi tiedote.

 

Palkkionmaksupäivä

Omaishoidon tuen palkkioiden maksupäivä on vuoden 2023 alusta alkaen seuraavan kuukauden viimeinen päivä. Esimerkiksi tammikuun 2023 omaishoidon hoitopalkkio maksetaan helmikuun 2023 viimeisenä päivänä. Palkkionmaksu jatkuu normaalisti, ainoastaan palkkionmaksupäivä mahdollisesti muuttuu.

 

Verokortti omaishoidon tukea varten

Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa, ja omaishoitajan palkkiota varten tulee hankkia verokortti. Verokorttitiedot tulevat verottajalta suoraan Oima-palveluun, kun verokortti on tehty omaishoitajan työkorvausta varten, joten verokorttia ei tarvitse erikseen toimittaa.

 

Muuta huomioitavaa

Jotta palvelunne jatkuvat keskeytyksettä hyvinvointialueelle siirryttäessä, tietonne siirretään hyvinvointialueen tietojärjestelmään. Hyvinvointialueen henkilötietojen käsittelystä informoidaan Pirhan verkkosivuilla osoitteessa https://www.pirha.fi/tietosuoja, kun hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023.

Hyvinvointialueen aloittamisen myötä myös verkkopankin e-laskusopimukset uudistuvat. Jos asiakkaalla on e-laskusopimus kunnan kanssa, tulee solmia uusi sopimus hyvinvointialueen kanssa verkkopankissa vuodenvaihteen jälkeen.

Lisätietoja löytyy myös Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta pirha.fi

Omaishoidontuki: https://www.pirha.fi/palvelut/palveluhakemisto/omaishoidon-tuki-ja-asiakasohjaus 

 

 

Liitteet