PSHP tiedottaa: Kehitysvammaisten asumiseen lisää yksilöllisiä vaihtoehtoja

30.4.2013

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tiedote 15.4.2013

Kehitysvammaisten asumiseen lisää yksilöllisiä vaihtoehtoja

Pirkanmaan kuntien ja yhteistoiminta-alueiden suunnitelmat kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelujen lisäämiseksi edistävät lähivuosina merkittävästi kehitysvammaisten laitoshoidon vähentämistä. Laitoshoidon määrä vähenee asteittain nykyisestä noin 240 asiakaspaikasta 80:een. Uusia avohuollon asumispalvelupaikkoja on suunnitteilla vuoteen 2016 mennessä yhteensä 300.  Ryhmämuotoisten asumispalveluiden määrä kasvaa merkittävästi.

Jatkossa myös Pirkanmaalla on haasteena monipuolistaa asumisratkaisuvaihtoehtoja vastaamaan kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisiä tarpeita. Tämä käy ilmi Pirkanmaan kehitysvammahuollon alueellisesta suunnitelmasta, jota on sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä tarkennettu vuosille 2012-2020. Sairaanhoitopiirin uusi hallitus merkitsi tarkennetun suunnitelman ensimmäisessä kokouksessaan 15.4.2013 tiedoksi.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri tuottaa Pirkanmaalla jatkossakin kehitysvammaisten vaativan erityishuollon palvelut. Sairaanhoitopiirin kehittämistyön painopiste on kehitysvammapoliklinikan ja asiakkaan arjen tueksi vietävien asiantuntijapalveluiden kehittämisessä.

Kehitysvammaisten henkilöiden tarpeita varten toteutetaan Nokian Pitkäniemen alueelle autismikuntoutusyksikkö, nuorten kuntoutusyksikkö sekä kehitysvammapsykiatrinen yksikkö. Yksiköt tuottavat kehitysvammahuollon kuntoutus-, tutkimus- ja kriisihoidon palveluita. Valtakunnalliseksi osaamisalueeksi Pirkanmaalla esitetään rikoksen tehneiden kehitysvammaisten henkilöiden vastentahtoisen hoidon järjestämistä. Kehitysvammapsykiatrian palveluja Pirkanmaalla voidaan tuottaa tarvittaessa myös alueen ulkopuolisille kunnille.