KANSALAISALOITE 8.4.2014 asti: EI kilpailutukselle – KYLLÄ ihmisoikeuksille!

14.3.2014

KANSALAISALOITE:  EI KILPAILUTUKSELLE – KYLLÄ IHMISOIKEUKSILLE!

Ihminen ei ole kauppatavaraa.

Sami Helteen ja Kari Aallon tekemä kansalaisaloite vaatii että kaikki kehitysvammaisia ihmisiä koskevat palvelut jätetään kokonaan valtion ja kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle. Ei kilpailutukselle on Suomen ensimmäinen kehitysvammaisten henkilöiden tekemä kansalaisaloite.

Sami Helle, Kari Aalto ja heidän yhtyeensä Pertti Kurikan nimipäivät ovat tunnettuja ympäri maailmaa musiikkinsa ja heistä kertovan Kovasikajuttu-dokumenttielokuvan kautta.

Kansalaisaloitteen tavoitteena on kerätä 50000 nimeä ja samalla herättää laajaa keskustelua kehitysvammaisten oikeuksista ja asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/592

Linkki Ei kilpailutukselle -kampanjan etusivulle: www.eikilpailutukselle.com

Vai lähdetkö itse keräämään nimiä? Ohjeet ja itse tulostettavat addressilomakkeet löydät täältä.


Lisätietoa: Markus Vähälä, kampanjan tukihenkilö
Puh. 050 3461011, info@eikilpailutukselle.com
facebook.com/eikilpailutukselle
twitter.com/eikilpailutukse

Ei kilpailutukselle - Kyllä ihmisoikeuksille -kansalaisaloite hankintalain muuttamiseksi on mahdollista allekirjoittaa Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa 8.10.2013 - 8.4.2014.

Kari Aallon ja Sami Helteen kansalaisaloite:

Vaadimme, että kaikki kehitysvammaisia ihmisiä koskevat palvelut jätetään kokonaan valtion ja kuntien kilpailutuksen ulkopuolelle. Tämä vaatii muutoksia hankintalakiin. Siksi haluamme, että eduskunta muuttaa lakeja tai laatii uusia lakeja mahdollisimman nopeasti, jotka estävät kehitysvammaisten tarvitsemien palvelujen kilpailuttamisen.

Kehitysvammaisille kuuluu samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillekin. YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus, EU:n perusoikeuskirja ja Suomen perustuslaki julistavat kaikkien ihmisten tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. Nämä kuuluvat myös kehitysvammaisille ihmisille. Nyt kehitysvammaisten tasa-arvoista elämää ja ihmisoikeuksia uhkaa kehitysvammaisten palvelujen kilpailuttaminen. Kilpailuttamisessa raha ratkaisee, kehitysvammaisten sekä meidän omaistemme ja ystäviemme ääntä ei kuulla.

 

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/592

 

Kansalaisaloite on mahdollista allekirjoittaa suoraan Kansalaisaloite.fi-verkkopalvelussa tai tulostamalla, täyttämällä ja postittamalla samoilta verkkosivuilta esitäytetty kannatusilmoitus. Uuden kansalaisaloitelain mukaan vähintään 50 000 äänioikeutettua kansalaista voi jättää eduskunnalle lakialoitteen, joka eduskunnan on käsiteltävä.

Aloitteen päiväys: 08.10.2013

Aloitteen muoto: Ehdotus lainvalmisteluun ryhtymisestä 

Oikeusministeriön asianumero OM 172/52/2013

Vireillepanija: Sami Petteri Helle, Helsinki 

Edustajat: Kari Matti Aalto, Helsinki

Varaedustajat: Markus Mikael Vähälä, Vantaa

Ei kilpailutukselle-kotisivut: www.eikilpailutukselle.com

Lisätietoja: info@eikilpailutukselle.com