Tampereen kaupunki tiedottaa: Ympärivuorokautiseen lyhytaikaishoitoon valittiin palveluntuottajia

1.1.2014

Tampereen kaupunki kilpailutti syksyn 2013 aikana ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon palvelut. Ympärivuorokautisen lyhytaikaishoidon palvelujen avulla toteutetaan omaishoitajien lakisääteisiä vapaita sekä tuetaan kotona asuvien ikäihmisten sekä vammaisten henkilöiden hoitoa. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti osaltaan asiasta 12.12.2013.

Alle 21-vuotiaiden omaishoidon tuen palveluita tuottaa ensi vuoden alusta lähtien kahdeksan eri palveluntuottajaa. Palveluntuottajat ovat ASPA Palvelut Oy, Attendo Oy, Invalidiliiton asumispalvelut Oy, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, KVPS Tukena Oy, Rinnekotisäätiö, Sofiakylä Oy ja Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiö.

Sopimuskauden aikana Tampereen kaupunki tilaa palveluntuottajilta palveluja puitejärjestelyssä vahvistettujen ehtojen mukaisesti. Tilauksissa otetaan huomioon asiakkaan yksilölliset tarpeet sekä hankintapäätöksen mukainen kokonaistaloudellisuus.

Palvelu voi olla ympärivuorokautista lyhytaikaishoitoa asumispalveluyksikössä, leiritoimintana tai asiakkaan kotona. Nyt valituksi tulleet palveluntuottajat tarjoavat kukin yhtä tai useampaa mainituista palvelumuodoista.

Sopimuskausi on kolme vuotta. Sopimusta on mahdollista jatkaa tämän jälkeen vielä kolmella vuodella.