KANSALAISALOITE: Erityistukea tarvitsevien lasten tasa-arvoinen oikeus oppimiseen turvattava

26.5.2014

KANSALAISALOITE: ERITYISTUKEA TARVITSEVIEN LASTEN TASA-ARVOINEN OIKEUS OPPIMISEEN TURVATTAVA

Kansalaisaloite tähtää lainvalmisteluun erityislasten oppimisen turvaamiseksi. Lakiin halutaan sisällyttää tarvittaessa mm. määritys ryhmien koosta, opettajan pätevyydestä ja koulutettujen ryhmäkohtaisten koulunkäyntiavustajien määrästä. Lisäksi koulunkäynti-avustajia ei tule lukea osaksi oppilas-opettaja suhdetta, sillä avustajan tehtävä ei ole opettaa.

Voit lukea ja halutessasi allekirjoittaa kansalaisaloitteen netissä osoitteessa

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/823