KEPE tiedottaa: Kehitysvammaisten perhehoito

20.10.2014

KEPE TIEDOTTAA

Haluatko antaa kehitysvammaiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle tavallisen elämän omassa kodissasi? Kotisi tulee olla perhehoitoon soveltuva ja sinulla tulee olla perhehoitajan valmiudet. Perhehoito voi olla pitkäaikaista tai tilapäistä. Perhehoitajana solmit toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa ja sinulle maksetaan hoitopalkkio, kulukorvaus sekä harkinnanvarainen käynnistämiskorvaus. Pitkäaikaisella perhehoitajalla on oikeus 36 vapaapäivään kalenterivuodessa. 

Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten perhehoidon yksikkö KePe on aloittanut toimintansa 1.4.2014. Yksikön toimintaan ovat sitoutuneet kaikki Pirkanmaan kunnat. Yksikö ylläpitää perhepankkia, josta etsitään sopivia perhekoteja tilapäisiin ja pitkäaikaisiin tarpeisiin. Lisäksi KePe-yksikkö rekrytoi ja ennakkovalmentaa uusia perhehoitajia sekä järjestää tukea ja koulutusta perhehoitajille.

 

Perhehoitajaksi voi hakea perheellinen tai yksin elävä. Sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutusta perhehoitajalta ei edellytetä. Tärkeää on, että perhehoitajana toimiminen kiinnostaa ja siihen haluaa sitoutua. KePe-yksikkö etsii uusia perhehoitajia ennakkovalmennuksiin, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Seuraava ennakkovalmennus järjestetään keväällä 2015. Ennakkovalmennukseen osallistuminen on maksutonta ja se ei vielä velvoita perhehoitajuuteen. Ennakkovalmennus auttaa tunnistamaan omat voimavarat ja mahdollisuudet. Valmennuksen jälkeen voi päättää, millä resursseilla haluaa perhehoitajana toimia. Perhehoitajilla voi olla perhehoidossa eri tavoin ohjausta ja hoitoa tarvitsevia henkilöitä. 

Perhehoitajien ennakkovalmennus on lakisääteinen. Valmennus koostuu ryhmätapaamisista ja perhekohtaisista tapaamisista. Lisäksi valmennukseen kuuluvat kotitehtävät. Valmennuksen päätteeksi on arviointi, jossa omat valmiudet perhehoitajan tehtävään arvioidaan yhdessä kouluttajien kanssa. Tärkeää on, että perhehoitaja tarjoaa hoidettavalle turvallisen ihmissuhteen ja elää kodin arkea hänen kanssaan.

Lisätietoa:

Katariina Somppi, koordinaattori,  p.0408063158, 

katariina.somppi(at)tampere.fi

Leila Airosto,  ohjaaja,  p. 040 806 3159, leila.airosto(at)tampere.fi 

www.tampere.fi/kepe