Tampereen vammaispalveluissa on otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu

3.2.2015

Tampereen kaupunki tiedottaa:

Vammaispalveluissa on otettu käyttöön sähköinen asiointipalvelu

Tampereen ja Oriveden vammaispalveluissa on otettu käyttöön 2.2.2015 alkaen sähköiset hakemukset koskien vammaispalvelulain mukaisia palveluita ja taloudellista tukea sekä vaikeavammaisten kuljetuspalvelua.

Hakemuksen tekijä saa päätökset sähköisesti ja myös lisäselvityspyynnöt on mahdollisuus lähettää sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköinen asiointipalvelu on nimeltään Omapalvelu.

Sähköisessä asiointipalvelussa voi:

x Tehdä vammaispalvelu- ja vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen

x Lähettää hakemuksessa tarvittavat liitteet hakemuksen yhteydessä.

x Vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

x Seurata hakemuksen käsittelyn tilaa ja päätöksen maksuja

x Saada tiedoksi ja lukea vammaispalvelua koskevat päätökset

x Päivittää omat matkapuhelin- ja sähköpostitiedot

x Ilmoittaa suostumus päätöksen sähköiseen tiedoksiantoon

Omapalveluun kirjaudutaan omilla henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Sähköinen tiedoksianto edellyttää asiakkaan suostumusta, joka voidaan antaa joko Omapalvelun kautta tai kirjallisesti omalle sosiaalityöntekijälle. Suostumus annetaan ensisijaisesti sähköisen palvelun kautta valitsemalla näytöllä ”Omat tiedot” kohdasta ”minuun saa yhteyden”: Omapalvelu.

Sähköinen asiointi edellyttää omien yhteystietojen, sähköposti ja/tai matkapuhelin tietojen, merkitsemistä ja päivittämistä ” Omat tiedot” sivulle. Yhteystietojen ilmoittaminen ja päivittäminen on välttämätöntä, jotta sähköiseen palveluun toimitetuista päätöksistä ja lisäselvityspyynnöistä voidaan lähettää automaattinen sähköposti- ja tekstiviestiheräte hakijalle.

Tarkemmat ohjeet palvelun käytöstä, hakemuksen täyttämisestä ja vaadittavista liitteistä ovat vammaispalveluiden sähköisen asioinnin verkkosivuilla.

www.tampere.fi/vammaispalvelutsahkoisesti

 

Lähde: Tampereen kaupungin www-sivut  http://www.tampere.fi/perhejasosiaalipalvelut/vammaispalvelut/hakeminen/sahkoinenasiointi.html