Tampereen kaupunki: kehitysvammaisten asumispalvelujen toimintasuunnitelma vuosille 2016-2020

20.5.2015

TAMPEREEN KAUPUNKI TIEDOTTAA:

 

Tampereen kaupunki on päivittänyt kehitysvammaisten asumispalvelujen toimintasuunnitelman vuosille 2016 -2020. Sen mukaan suurin asunnontarve on noin 250 aikuisikäisellä kehitysvammaisella, jotka asuvat vielä lapsuudenkodissaan.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta hyväksyi sekä Tamperetta että Orivettä koskevan toimintasuunnitelman jatkotyöskentelyn pohjaksi kokouksessaan 13.5.2015.

Toimintasuunnitelmaa laatiessaan kaupunki on keskustellut asumistarpeista kehitysvammaisten, heidän läheistensä ja palveluntuottajien kanssa. Toiveena on saada asuntoja normaalin asutuksen yhteyteen siten, että kehitysvammainen voi elää tavallista arkea ja saada siihen tarvitsemansa avun.

Osa kehitysvammaisista tarvitsee ympärivuorokautista asumispalvelua, osa selviää kevyemmin palveluin.

Lisäksi on autismin kirjon asiakkaita, jotka tarvitsevat palveluihinsa erityisosaamista.

Tampereen kaupunki järjestää kehitysvammaisten palveluja itse sekä ostaa niitä eri palveluntuottajilta. Syksyllä asumis-, työ- ja päivätoimintapalvelujen hankinta kilpailutetaan.

Ensi vuoden tavoitteeksi on kirjattu tarve saada asunnot Ylisen hoiva- ja kuntoutuskeskuksessa asuville parille kymmenelle tamperelaiselle ja orivesiläiselle. Toiminta Ylisellä päättyy vuoden 2016 lopussa.

Vuoden 2017 lopussa Raholassa sijaitsevaan entiseen perhetukikeskukseen valmistuu 10 -15 -paikkainen ryhmäkoti. Samalle tontille on suunnitteilla myös kerros- ja rivitaloja, joista on tarkoitus hankkia tukiasuntoja 10 kehitysvammaiselle.

Orivedelle on samalle vuodelle suunniteltu asumisyksikköä, jossa on tarjolla ympärivuorokautista hoitoa 12 -15 kehitysvammaiselle.

Seuraaville vuosille on kaavailtu ryhmäkotia ja erityisryhmien asuntoja Härmälänrantaan ja Hakametsään.

Yksityiskohtaiset päätökset tehdään vuosittain osana talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta pitää tavoitteena lisätä 20 asumispaikkaa kotona asuville kehitysvammaisille vuodessa.

 

Teksti: Tuula Ala-Honkola

 

Lisätietoja

 

Suunnittelupäällikkö

Päivi Mattila

Puhelin 0500 628 038

Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@tampere.fi