Tampereen kaupunki ottaa palvelusetelin käyttöön lapsiperheiden kotipalvelussa

4.12.2015

TAMPEREEN KAUPUNKI OTTAA PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖN LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSSA

Tampereen kaupunki ottaa vuoden 2016 alussa käyttöön palvelusetelin, jolla kotipalveluun oikeutetut lapsiperheet voivat hankkia tilapäistä kotipalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta ja järjestöiltä. Uusi palveluseteli vastaa lain kaupungille tuomaan velvoitteeseen järjestää kotipalvelua kaikille sen tarpeessa oleville lapsiperheille. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta päätti asiasta 19.11.2015.

Palvelusetelin tarkoituksena on täydentää kaupungin palvelutarjontaa tilapäisessä kotipalvelussa. Palvelusetelin myöntää Tampereen kaupungin lapsiperheiden kotipalvelun ja perhetyön yksikkö. Kotipalvelua tarvitseva asiakas ottaa yhteyttä oman alueensa perhetyönohjaajaan, joka arvioi palvelusetelikriteerien täyttymisen. Myönteisen päätöksen saatuaan asiakas valitsee itse palveluntuottajan kaupungin ylläpitämästä palveluntuottajien rekisteristä.

 

Palvelut vastaavat sisällöltään ja laadultaan kaupungin tuottamaa lapsiperheiden tilapäistä kotipalvelua. Kaupunki veloittaa asiakkaalta palvelusta omavastuuosuuden. Se on samansuuruinen kuin kaupungin tuottaman tilapäisen kotipalvelun asiakasmaksu, joka on tällä hetkellä 2,75 euroa/tunti.

Palvelusetelin arvo on joko 10, 20 tai 30 tuntia. Yksittäisen kotipalvelukäynnin minimiaika on kaksi tuntia. Palvelun käyttö arkisin klo 18–22 tai lauantaisin klo 7–18 kuluttaa palvelusetelin tunteja puolitoistakertaisesti työskenneltyyn aikaan verrattuna. Asiakas voi käyttää eri palveluntuottajia saamansa tuntimäärän puitteissa. Palvelusetelin voimassaoloaika on kolme kuukautta päätöksen tiedoksisaannista.

Perheelle voidaan myöntää jatkopäätöksellä ensimmäisen jakson jälkeen vielä 10 tai 20 tuntia tilapäistä kotipalvelua. Mikäli tarve jatkuu toisenkin jakson jälkeen, tarvetta ei pidetä enää tilapäisenä, vaan asiakkaan kanssa arvioidaan yhdessä jatkopalveluiden tarve.

Lisätietoja: palvelupäällikkö Titta Pelttari, p. 050 301 0462. titta.pelttari (a) tampere.fi

Lähde: www.tampere.fi