Suomi sitoutui YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen

18.5.2016

Suomi sitoutui YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevaan yleissopimukseen!

 

Suomi talletti, 11.5.2016,vammaisten henkilöiden oikeuksista tehtyä yleissopimusta ja sen valinnaista pöytäkirjaa koskevan ratifioimiskirjansa YK:n pääsihteerin huostaan. Yleissopimus ja sen valinnainen pöytäkirja tulevat Suomen osalta voimaan 10.6.2016.

Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyllä yleissopimuksella luodaan sen sopimuspuolille velvollisuus edistää, suojella ja taata kaikille vammaisille henkiöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti heidän ihmisoikeuksiensa ja perusvapauksiensa toteutuminen. Yleissopimuksen ratifioinnilla vahvistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien asemaa nimenomaan oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina samoin kuin valtion velvollisuutta toimia näiden oikeuksien edistämiseksi. Yleissopimuksen johtavana periaatteena on syrjinnän kielto. Valinnaisella pöytäkirjalla perustetaan yksilövalitusjärjestelmä sekä mahdollistetaan vammaisten henkilöiden oikeuksien komitean omasta aloitteesta tapahtuva tutkintamenettely.

Kansallisesti yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten nimetään yhteystaho ja perustetaan koordinaatiojärjestelmä. Lisäksi nimetään itsenäinen ja riippumaton rakenne, jonka avulla edistetään, suojellaan ja seurataan yleissopimuksen kansallista täytäntöönpanoa.

Eduskunta hyväksyi aiemmin tällä viikolla muutokset, joita hallitus esitti kehitysvammaisten erityishuollosta annettuun lakiin. Lakimuutosten hyväksyntä oli edellytys sille, että Suomi voi ratifioida YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista.

Lähde: Ulkoasiainministeriön lehdistötiedote 12.5.2016