Valtakunnallinen vammaiskysely 2016

9.6.2016

 

VALTAKUNNALLINEN VAMMAISKYSELY 2016

 

Valtakunnallissa vammaiskyselyssä pyritään kartoittamaan vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja liikuntarajoitteisten oikeuksia sekä tutkitaan millainen vaikutus vammaispalvelulain mukaisella henkilökohtaisella avulla on henkilöiden elämään ja kykyyn toteuttaa itseään vammaispalvelulain hengen mukaisesti.

Kyselyn loppupuoli käsittelee vammaispalvelukenttään kaavailtuja muutoksia ja niiden mahdollisia vaikutuksia vammaisten henkilöiden elämään.

Kyselyyn voi vastata vammainen, vammautunut, pitkäaikaissairas TAI hänen omaisensa/tuttavansa/ohjaajansa henkilön puolesta.

KYSELY ON ANONYYMI eikä sitä tullaan missään vaiheessa kohdentamaan alle 5 henkilön otantajoukkoon. Kyselyn tulosten koonti tullaan toimittamaan kaikille kyselyyn vastanneille sähköpostitse sekä kyselyn tuloksista kiinnostuneille liitoille/järjestöille/toimijoille. Kysely sulkeutuu 31.8.2016.

Kyselyn tuloksia tullaan käyttämään valtakunnallisessa viestinnässä sekä Terveystieteiden Pro Gradu -tutkielman pohja-aineistona.

Linkki kyselyyn: vammaiskysely.fi 

Kunnioittavasti ja mahdollisia lisätietoja antaen,
Jerry Pasanen (KTM)
0400392899
jerry.pasanen@gmail.com