Pro Gradu: "Lapseni lentää pesästä" - opiskelijat haluavat kuulla kokemuksistanne

11.10.2016

”LAPSENI LENTÄÄ PESÄSTÄ”

Olemme hoitotieteen maisterivaihteen opiskelijoita Tampereen yliopistosta. Teemme Pro Gradu-tutkielmaa aiheesta: ”Lapseni lentää pesästä”: kehitysvammaisen henkilön lapsuuden kodista ensimmäiseen omaan kotiin muuttaminen.

Haluaisimme kuulla läheisten kokemuksia, huolia ja toiveita kehitysvammaisen henkilön kotoa poismuuttamisen elämänvaiheesta ja uudessa kodissa tapahtuvista asumisen järjestelyistä.

Keskeisiä kysymyksiä, joihin tutkielmassamme haemme vastauksia, ovat:

  1. Millaisia kokemuksia ja huolia läheisillä on liittyen kehitysvammaisen nuoren kotoa poismuuttamisen järjestelyihin?
  2. Millaisia kokemuksia ja huolia läheisillä on liittyen kehitysvammaisen nuoren uuteen elämäntilanteeseen sopeutumiseen?
  3. Millaisia kokemuksia ja toiveita kehitysvammaisen nuoren läheisillä on liittyen yhteistyöhön nuoresta huolta pitävien ammattilaisten kanssa?

 

Tarvitsemme tutkimukseemme henkilöitä, joiden perheestä kehitysvammainen on muuttanut omaan ensimmäiseen kotiinsa viimeisen viiden vuoden aikana. Pyydämme teitä osallistumaan haastatteluun. Vaihtoehtoisesti kokemuksista voi kertoa kirjeellä.  Haastattelut on tarkoitus toteuttaa yksilöllisesti sovitulla aikataululla marraskuusta 2016 alkaen.

Pro Gradu -tutkielmaamme liitämme lyhyen taustatietokyselyn, johon toivomme kaikkien osallistujien vastaavan. Käsittelemme kaikki tiedot luottamuksellisesti ja niin, että osallistujat eivät ole tunnistettavissa.  Voitte osallistua tutkimukseen, jos olette kotoa muuttavan kehitysvammaisen perheenjäseniä tai muita läheisiä henkilöitä.

Toivomme teidän ottavan meihin yhteyttä sähköpostin välityksellä, mikäli kiinnostuitte aiheesta ja olisitte valmis kertomaan kokemuksistanne. Yksilöllisistä käytännöistä on mahdollista sopia tilanteenne mukaisesti.

Ystävällisin terveisin,

Tuula Koivisto                                        Veera Korpela

koivisto.johanna.t(a)gmail.com              korpela.veera.k(a)gmail.com

korvaa (a)-merkki @-merkillä