Kysely palvelusuunnitelmaan liittyen -vastaathan 31.12. mennessä!

13.12.2016

KYSELY PALVELUSUUNNITELMAAN LIITTYEN

Palvelusuunnitelma on kirjallinen suunnitelma, joka laaditaan asiakaslähtöisesti sosiaalitoimen, asiakkaan ja muiden tarkoituksen mukaisten yhteistyötahojen kanssa yhteisessä palaverissa. Palvelusuunnittelun prosessiin kuuluu palvelutarpeen ja palvelumahdollisuuksien kartoittaminen, palveluohjaus, kirjallisen palvelusuunnitelman laatiminen sekä näiden päivittäminen tarvittaessa.

Kyselyn tarkoituksena on kehittää palvelusuunnittelun prosessia vastaamaan entistä paremmin kehitysvammaisten henkilöiden tarpeita. Tavoitteena on kehittää asiakaslähtöinen, verkostojen osaamista ja tietoa hyödyntävä palvelusuunnittelu, jossa keskiössä ovat ihmisten toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet. Kyselystä lähtee erillinen versio Tampereen kaupungin vammaispalvelutoimiston sosiaalityöntekijöille.

 

Kyselyyn vastaajalle: Asiakkaalla ja läheisellä tarkoitetaan tässä kyselyssä henkilöä, jolle palvelusuunnitelmaa laaditaan. Toivomme, että vastaisitte kyselyyn yhdessä läheisenne kanssa, jolle palvelusuunnitelma on laadittu, jos se suinkin on mahdollista. Vastatessanne voitte muistella viimeisintä palvelusuunnitelman laadintaa. Kyselyyn vastaaminen tapahtuu täysin anonyymisti.

Kyselyn toteuttaa NEO-OmaPolku, Tampereen kaupunki ja Tampereen Kehitysvammaisten Tuki ry. Linkki mistä pääset vastaamaan sähköisesti: https://suuntima.info/wsym20p4n3wg0

Jos sinulla ei ole mahdollisuutta vastata sähköiseen kyselyyn, soita tukiyhdistyksen toimistoon 16.12.2016 mennessä, lähetämme sinulle paperiversion palautuskuoren kera. Vastausten tulee olla perillä 31.12.2016 mennessä.